ICOMOS 11 februari: De Romeinse Limes op weg naar Werelderfgoed?

11 februari 2015 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

Op 11 februari staat de lezingenavond van ICOMOS wederom in het teken van sites op de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed in Nederland. Dit keer besteden we aandacht aan de Romeinse Limes. Tamar Leene zal ons bijpraten over de route naar de werelderfgoednominatie en Erik Graafstal zet de ‘Nedergermaanse Limes’ in een vergelijkend internationaal perspectief.

 

De route naar de werelderfgoednominatie door Tamar Leene

De lezing over de route naar werelderfgoed gaat over hoe het nominatieproces van de Romeinse Limes is georganiseerd en hoe we in dit proces samenwerken en afstemming zoeken met andere, lokale, nationale en internationale partners. In het geval van de Limes is dit een buitengewoon complex proces, wellicht complexer dan veel andere erfgoednominaties. Ten eerste omdat wordt aangesloten bij een bestaand erfgoed (‘Frontiers of the Roman Empire’) en dat afstemming moet worden gezocht met deze siteholders van dit erfgoed, maar ook omdat het Nederlandse deel van de Limes samen met een deel van de Duitse Limes moet worden voorgedragen. Het wordt dus een internationale voordracht samen met de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Paltz. In de lezing wordt ingegaan hoe we het proces hebben vormgegeven, het krachtenveld en de afstemming, de problemen waar we tegen aan zijn gelopen en de uitdagingen voor het vervolg van het nominatieproces.

 

De Nedergermaanse Limes in vergelijkend perspectief door Erik Graafstal

Tijdens deze lezing staan de kernwaarden van de Nedergermaanse Limes in een vergelijkend perspectief met andere delen van de Limes centraal. Het gaat daarbij vooral om het bredere kader van de andere properties van de ‘Frontiers of the Roman Empire World Heritage Sites’, zoals de limes in Duitsland en de Muur van Hadrianus in Engeland en de Antonine Wall in Schotland. In dat kader heeft de spreker onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de infrastructuur (wegen, waterwerken en wachttorens) tussen de forten van de Rijnlimes. Voortbouwend op dit werk heeft Erik Graafstal vanaf 2009 vergelijkend onderzoek verricht naar de ontwikkeling van Romeinse grenssystemen in Noordwest-Europa. Als associate researcher van de Universiteit Leiden was de spreker een van de auteurs van de ‘Statement of Outstanding Universal Values en Comparative Analysis’ die in 2014 in opdracht van de Nederlandse Limessamenwerking is opgesteld ten behoeve van het nominatiedossier van de Nedergermaanse limes.

Sprekers:

Tamar Leene studeerde landgebruiksplanning (Wageningen Universiteit) en politicologie (Universiteit Leiden). Momenteel is zij Coördinator Limes namens de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanuit deze rol is zij verantwoordelijk voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van publieksbereik van de Limes, een goede bescherming van de Limes en de voorbereiding van de werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes.

 Erik Graafstal is gemeentelijk archeoloog van Utrecht en als zodanig vanaf 1997 betrokken bij het grootschalige archeologische onderzoek in de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Vanaf 2005 participeerde hij in het NWO-gefinancierde multidisciplinaire onderzoeksproject ‘A sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the Rhine delta’.

 

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van Museum Geelvinck is Herengracht 518 sous.

 

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk

en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl