Geelvinck Muziek Musea

China-kamer-600

Eind 2015 is Museum Geelvinck uit het Geelvinck Hinlopen Huis verhuisd: in juni 2017 opent het Geelvinck MuziekMuseum Zutphen zijn deuren voor het publiek.

 

Bovendien continueert het museum zijn vestiging in de Posthoornkerk (een samenwerkingsverband met het Conservatorium van Amsterdam) en smeedt het een coalitie met het Pianola Museum, dat het toekomstige Geelvinck Pianola Museum zal worden.

 

Museum Geelvinck vierde in 2016 zijn 25-jarig bestaan. Ons museum ontving in 2015 ruim 45.000 bezoekers. Vanaf de opening van het museum in het Geelvinck Hinlopen Huis in 1991 hebben wij steeds jaarlijks tenminste één eigen tentoonstelling gerealiseerd, veelal over thema’s, die aan het 18e/19e-eeuwse huiselijk leven van de elite verbonden zijn. Daarbij worden relevante verbindingen gelegd naar het heden; naast thema’s zoals ’tafels aan de gracht’ en ‘keurtuinen’, ook de emancipatie van de vrouw en het gedeelde verleden.

 

Recente tentoonstellingen zijn onder meer ‘Pas op Breekbaar!’ (porselein), ‘Japan in Huis’, ‘Splash!’ (keurtuinen), ‘Indië Thuis’ (Nederlands Indië), ‘Naar Buiten!’ (buitenplaatsen), ‘Swart op de Gracht’ (slavernijverleden), ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd’, ‘In de Geest van Geelvinck’ enz.; veelal met bruiklenen uit binnen- en buitenland (o.a. Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Frans Hals Museum e.a.). In het verleden zijn er ook tentoonstellingen gerealiseerd in Rusland, Frankrijk, Zwitserland / VN en Taiwan.

 

Muziekmuseum

Sedert 2004 is het museum zich geleidelijk gaan richten op muziek, waarbij de collectie historische piano’s – met name fortepiano – centraal is komen te staan. In 2008 verkreeg het de Sweelinck Collectie (‘s-lands belangrijkste collectie bespeelbare fortepiano’s) onder zijn vleugels. Met klassieke muziek in brede zin – van Oude Muziek t/m eigentijdse composities en cross-overs naar andere culturen – onderscheiden wij ons van andere musea.

 

In 2015 groeide het door ons georganiseerde aantal kamerconcerten naar 120; niet alleen in het Geelvinck Hinlopen Huis, maar ook op andere historische locaties, veelal waar wij fortepiano’s in bruikleen hebben geplaatst.

 

Naast de wekelijkse kamerconcerten in de serie Geelvinck Salon (ruim 60), vormt het Geelvinck Fortepiano Festival met 43 concerten op 21 historische piano’s de belangrijkste uiting. Het Geelvinck Fortepiano Festival verkreeg het Europese kwaliteitslabel EFFE 2015-2016 en is lid van onder meer het Amsterdams Festival Overleg en de Verenigde Nederlandse Podiumkunstenfestivals. Een concours, masterclasses en een symposium zijn onderdeel van ons jaarlijkse fortepianofestival, dat internationaal bekendheid geniet. Het museum is mede-initiatiefnemer van o.a. de Chopin Stichting Nederland en het platform muziekinstrumentencollecties (Stichting Nederlands Muziek Museum).

 

Meerdere historische locaties

Museum Geelvinck werkt samen met het Amsterdam Museum in Museum Cromhouthuis (Bijbelsmuseum) en met het Rijksmuseum voor MIMO (internationale onstluiting collectie muziekinstrumenten). Hiervoor ontvangt ons museum een substantiële bijdrage van het Mondriaan Fonds. In Zutphen zijn wij inmiddels deelnemer aan onder meer het Cultuur Historisch Platform Zutphen en het Zutphens Overleg Klassieke Muziek. Afgelopen herfst is onze crowdfunding actie met Voordekunst.nl om de Mesenliches fortegrand (Wenen, ca. 1820) – typerend voor de late Beethoven – te laten restaureren, is succesvol afgerond, onder meer met een substantiële bijdrage van de Provincie Gelderland.

 

Museum Geelvinck is opgenomen in het Museumregister en actief lid van het Overleg Amsterdamse Musea (ACI), de Museumvereniging en ICOM (CIMCIM, ICLM en DemHist), alsook van REMA (Europees netwerk voor Oude Muziek), Europa Nostra, ENCOUNTER, Interpret Europe, European Garden Heritage Network, sKBL, ICOMOS, SHNI en andere netwerken. Wij zijn onder meer initiatiefnemer geweest van de Stichting Amsterdamse Keurtuinen en van het Slow Food Convivium Amsterdam Binnenstad.

 

Ons museum ontvangt op projectbasis steun van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, SENA Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Dr. Hendrik Müller’s Vaderlandsch Fonds en andere.