Recente activiteiten

10 jun 2020
19.30 uurICOMOS Livecast 10 juni 2020: Indische Buurten

Eerste online livecast ICOMOS Lezingen: Sprekers Jaap Evert Abrahamse, Dick Rozing en Michael Bremmers zullen u meenemen naar de Indische buurten in Nederland.

Lees verder

12 feb 2020
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing 12 februari 2020: Water & Erfgoed: Carola Hein & Arne Haytsma

Graag nodigen wij u uit voor de eerste lezing van 2020, op 12 februari a.s. met als thema Water & Erfgoed. Onze gastsprekers Carola Hein en Arne Haytsma nemen ons deze avond mee in hun onderzoeks- en adviesprojecten die op dit snijvlak plaatsvinden.

Lees verder

11 dec 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Grenzeloos Herbestemmen, van Kaapstad tot Kazan, 11 december 2019

Onder de titel 'Reuse, Redevelop and Design. How the Dutch Deal with Heritage' gaat een tentoonstelling de wereld rond die verhaalt over hoe Nederland omgaat met de herbestemming van zijn vastgoed. Casus Kaapstad en Kazan

Lees verder

13 nov 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing 13 nov. 2019: Oog in Oog met Suriname

Historicus Eric Kastelijn neemt ons mee naar Paramaribo, waar fascinerende en soms vergeten verhalen hun neerslag hebben gevonden als gedenktekens. Gijs Schunselaar vertelt over de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten - nu te zien is in Museum Van Loon 

Lees verder

9 okt 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Design in het Derde Rijk, door Timo de Rijk & Rob van der Laar

Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling – nu te zien is in het Design Museum Den Bosch – zal deze avond in het teken staan van design in het Derde Rijk

Lees verder

12 jun 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Water Challenges and Heritage Management: Case Bangalore, 12 juni 2019Lees verder

8 mei 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Italië: Lusten & Lasten van een rijk Verleden

Italië: hoe verhoudt een moderne samenleving zich tot zo veel, zeer nadrukkelijk aanwezig erfgoed? 54 locaties op de Werelderfgoedlijst en de erfenis van Mussolini. Sprekers: Tamara van Kessel en Ankie Petersen

Lees verder

17 apr 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: The Golden Ring: Rostov Kremlin Museum: Old Relations – New Stories

ICOMOS lezing (in Engels) over de oude banden sinds de 17de eeuw tussen Rostov en Nederland en hoe deze in nieuwe verhalen aan het publiek te vertellen met nieuwe media. Een samenwerkingsproject tussen het Rostov Kremlin Museum, de RCE en de Reinwardt Academie

Lees verder

13 mrt 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing De Stelling van Amsterdam, bij DutchCulture: 13 maart, 19.30 uur

De Stelling van Amsterdam vormt een verdedigingslinie van 46 forten uit de 19de eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Wat was de aanleiding en waren ze ooit van nut? Mag je een snelweg aanleggen door een werelderfgoed? René Bos en Leonard de Witt gaan in op deze vragen en U bent welkom!

Lees verder

13 feb 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing Rollen UNESCO-NL en Heemschut in het Erfgoedbestel

Als onderdeel van de ICOMOS lezingenreeks over het Nederlandse erfgoedveld, zullen Vereniging Bond Heemschut en de nationale Unesco Commissie hun rol deze avond toelichten. Hierbij zal ook ruimte zijn om over trends en actuele onderwerpen van gedachte  te wisselen.

Lees verder

23 jan 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing Monumentaal vastgoedbeheer

Twee institutionele erfgoedbeheerders komen vertellen over hun ervaringen en dillema’s. Lisette Breedveld zal namens Natuurmonumenten spreken. Namens de Nationale Monumentenorganisatie zal Robert Quarles van Ufford spreken.

Lees verder

12 dec 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Edo Sanpu 2020, an Artists Dialogue Netherlands – Japan, 14-12-2018

Onderwerp van deze avond is de creatieve samenwerking van kunstenaars bij het Edo Sanpu 2020 project tussen Gedeeld Cultureel Erfgoed landen Japan en Nederland. Aan de hand van hun intensieve samenwerking vertellen ze over hun projecten.

Lees verder

14 nov 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Gedeeld Erfgoed in de Caraiben

ICOMOS lezing 'Gedeeld Erfgoed in de Cariben': Joods erfgoed door Julie-Marthe Cohen en Architectuur en Stedebouw door Ronald Gill

Lees verder

13 jun 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Sporen van de Koude Oorlog, 13 juni 2018

Gebouwde overblijfselen van de Koude Oorlog worden nu beschouwd als erfgoed: militair of herdenkingserfgoed: zoals bijv. het vm. Marineterrein in Amsterdam

Lees verder

16 mei 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: ‘The Delhi Declaration’ in de Indiase Erfgoedpraktijk – 16 mei 2018

Sprekers: Benedict Goes en Gerco Meijer met praktijkvoorbeelden in Bengalen en de Punjab

Lees verder

11 apr 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Limes op de Werelderfgoedlijst

De grens van het Romeins rijk op de Werelderfgoedlijst - Naar een monument over drie continenten door Rien Polak & Cees van Rooijen

Lees verder

14 mrt 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Forten met een Nederlandse geschiedenis in Sri Lanka

Drie sprekers over de forten met een Nederlandse geschiedenis in Sri Lanka. Waar Ranjith Jayasena ingaat op het strategisch belang vanuit historisch perspectief, lichten Max Meijer en Paul Ariese toe hoe deze bouwwerken vandaag de dag de transnationale geschiedenis ervan belichamen.

Lees verder

14 feb 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: het Netwerk van VOC-Vestigingen in Azië

In de ICOMOS-lezing van 14 februari staat het netwerk van de VOC in Azië centraal. Gijs Kruijtzer zal ingaan op de historie van de compagnie als doorgeefluik in de intra-Aziatische handel. Remco Vrolijk vertelt over het Dutch Trading Post Heritage Network en hoe vandaag de dag wordt omgegaan met wat van deze geschiedenis in Azië rest.

Lees verder

17 jan 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: TRIANGULAR DISSEMINATION OF MINING AND RAILWAY SYSTEMS

Ontwikkeling van de mijnbouw en aanleg van Spoorwegen: verspreiding van kennis en techniek door Nederlandse ingenieurs in de driehoek Nederlands Indië, Zuid Afrika en Nederland: drie presentaties van recent onderzoek

Lees verder

13 dec 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Beladen Erfgoed: Curacao en WO2 in Gelderland

In deze ICOMOS lezing wordt de actuele vraag gesteld hoe om te gaan met 'ongemakkelijk' erfgoed. Machlien Vlasblom maakt een inventarisatie van WO2 plekken van herinnering in Gelderland, zoals de muur van Mussert en de bunker van Seyss Inquart - slopen of bewaren? Welke unieke waarden rechtvaardigen een Werelderfgoed-nominatie voor het plantagelandschap op Curacao en hoe krijgt het slavernijverleden daarin een plaats, zoals dit plantagehuis met monument ter herinnering aan de slavenopstand, geleid door Tula in 1795?

Lees verder

8 nov 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Russian Constructivism Today

Avantgarde en het modernisme in de Russische Sovjet architectuur door Holger de Kat. Anastassia Smirnova en Alexander Sverdlovsk belichten de Post-Sovjet architectuur, met aandacht voor behoud en her-gebruik

Lees verder

13 sep 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Thomas Karsten – architect, stedebouwkundige en idealist in Indië

Pauline van Roosmalen en Paul de Vroom over de betekenis van architect Thomas Karsten in de laat-koloniale stedenbouw in Nederlands Indië

Lees verder

12 jul 2017
16.00 uurICOMOS lezing: Muhammad Thamrin: ‘Nieuwe Architectuur in Indonesië’, Dutch Culture, 16.00 – 17.30 h.

Dr. Muhammad Thamrin schetst positive trends in de ontwikkelingen in de postkoloniale architectuur in Indonesië

Lees verder

14 jun 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Nederland, India en de VOC, 14 juni 2017

Sporen van de Nederlandse aanwezigheid in India uit de tijd van de VOC zijn nog altijd aanwezig, in archieven en bijv. op begraafplaatsen. Lezing over deze grafmonumenten en de restauratie ervan, in India en in internationaal perspectief en wat deze archieven ons vertellen over onze voorouders in India.

Lees verder

10 mei 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Erfgoed Guyana – sporen van een plantagesamenleving, 10 mei 2017

Nog altijd zijn er sporen te zien van de koloniale samenleving in Guyana en ligt er uniek archiefmateriaal in de WIC archieven - maar het erfgoed van Guyana vraagt dringend aandacht.

Lees verder

12 apr 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Indonesisch – Nederlandse Ontmoetingen: 12 april 2017

Klanken van Herinnering - Indonesische en Nederlandse muzikale ontmoetingen door Bert Barendregt en Project Konneksi-Connectie 2016 over hedendaagse muzikale uitwisseling zoals op het Amsterdam Dance Event, door Marga Bosch en Ingrid Oud

Lees verder

17 mrt 2017
15.00 uurKNOB: Uitreiking Six-penning 2016, Lutherse kerk in Utrecht – 17 maart

Interessante KNOB Studiedag met feestelijke uitreiking KNOB Stimuleringsprijs en Six-penning 2016

Lees verder

8 mrt 2017
19.30 uurICOMOS lezing: Community Museums in Nederland en in Oost-Afrika

Marjan Otter / Reinward Academie spreekt over buurtgerichte museale initiatieven in Nederland en Rosalie Hans, University of Norwich, onderzoekt nieuwe museale initiatieven in Oost-Afrika

Lees verder

8 feb 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Waarheen met Westfort / Zuid Afrika? 8 februari 2017

ICOMOS lezing met film: Wat is het toekomstperspectief van een nu verwaarsloosde leprozenkolonie in Zuid Afrika, eens ontworpen door Nederlandse architecten in 1890

Lees verder

11 jan 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Watererfgoed in de lage Landen: Stedelijke ontwikkeling langs de rivieren en de Watererfgoed Conferentie: Terug- en Vooruitblik

Watererfgoed in de Lage Landen: stedelijke ontwikkeling langs de Rijn-Maas-Schelde delta: Dorestad-Dordrecht-Rotterdam-Brussel door Arash Salek. De avond wordt afgesloten met een verslag van de ICOMOS Waterconferentie in november 2016

Lees verder

14 dec 2016
18.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Archeologie verbeeld, 14 december 2016

Hoe verbeeldt je het onzichtbare? Hoe maak je wat onder de grond zit, tot een beleving? kortom hoe verbeeldt je archelolgie, zoals de sporen van de Romeinse Limes, die wel zichtbaar is vanuit de ruimte (zie foto), maar nauwelijks waarneembaar van dichtbij? Is een reconstructie van een archelogische site nog wel erfgoed? Astrid Hartog, directeur Romeinse Limes Nederland en archeloog Marc Kocke belichten deze vragen van vele kanten.

Lees verder

26 nov 2016
10.00 uur

Fort Vechten

Bunnik

Water and Heritage for the Future – Policies and Outreach

ICOMOS-NL Conferentie 'Water and Heritage for the Future' – Policies and Outreach (Fort Vechten, Utrecht)

Lees verder

25 nov 2016
09.30 uur

TU Delft

Delft

Water and Heritage for the Future – Science Day

ICOMOS-NL Conferentie 'Water and Heritage for the Future' – Science Day (TU Delft)

Lees verder

2 nov 2016
19.30 uurICOMOS lezing: Nederlandse Forten Overzee

Een overzicht van historisch onderzoek naar Nederlandse VOC en WIC forten in Indonesië, Barzilië en Nieuw Nederland / VS

Lees verder

19 okt 2016
15.00 uur

Pianola Museum

Amsterdam

Opmaat-bijeenkomst Nationaal Platform voor muziek- en muziekinstrumentencollecties

Prelude naar een breed overleg voor materieel en immaterieel muzikaal erfgoed

Lees verder

14 sep 2016
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Nederland – Japan

Een nieuwe serie ICOMOS-lezingen gaat weer van start op woensdag 14 september met een lezing over de culturele samenwerking tussen Nederland en Japan.

Lees verder

11 mei 2016
19.30 uurICOMOS: Sporen over Grenzen: Suriname en Zuid Afrika

Over unieke staaltjes waterbeheer op plantages en hoe goudkoorts leidde tot de bouw van spoorlijnen in Suriname. De Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij (NZASM) uit 1887 werkt 120 jaar later nog steeds!

Lees verder

9 dec 2015
19.30 uurICOMOS : Iconische Woonhuizen, 9 december

ICOMOS lezing: Iconische woonhuizen in Tjechië en Californië

Lees verder

26 nov 2015
15.00 uurHeritage, Hospitality & Tourism – 26 november

Tweede dag van de internationale conferentie over toerisme en cultureel erfgoed - een stimulans of bedreiging?

Lees verder

14 nov 2015
13.30 uurJohannette Zomer: Masterclass ‘Vivaldi en Tijdgenoten’ – 14 november

een publiekstoegankelijke masterclass olv sopraan Johannette Zomer, met celliste Lucia Swarts en Siebe Henstra op klavecimbel

Lees verder

14 okt 2015
11.00 uurMasterclasses Geelvinck Fortepiano Festival 2015

Continuation of the masterclasses of 13 and 14 and 19 October

Lees verder

7 okt 2015
19.30 uurICOMOS 7 oktober 2015: Stedelijk Erfgoed / Historic Urban Landscapes

Historic Urban Landscapes (HUL): hoe bepaal je de erfgoedwaarde van een historische binnenstad? met HUL

Lees verder

16 sep 2015
19.30 uurICOMOS: Indische Architectuur, 16 september

ICOMOS lezing over Indische architectuur en Stedenbouw, door architectuurhistoricus Huib Akihary en stedenbouwkundige Obbe Norbruis

Lees verder

10 jun 2015
19.30 uurICOMOS: Werelderfgoed nominaties: Nederland, Caraïbisch gebied en Oost-Afrika

Werelderfgoed: nominaties en stand van zaken in Nederland, Caraïbisch gebied en Oost-Afrika

Lees verder

6 mei 2015
19.30 uurICOMOS Disaster response Philippijnen – 6 mei

Aardbeving in 2013 en wederopbouw in de Phlippijnen vormen lessen voor Nepal?

Lees verder

5 mei 2015
17.00 uurKeti Koti / Vrijheidstafel 5 mei UITGESTELD naar later tijdstip

Keti Koti / Vrijheidstafel ter viering van de bevrijding van WO II en ter herinnering aan het gedeelde slavernijverleden

Lees verder

18 apr 2015
12.00 uurDe Nationale Museumweek 18-26 april: ‘Ons Echte Goud’

Gratis lunchconcertjes op fortepiano 'Gouwe Ouwe, popsongs uit Mozart's tijd'

Lees verder

20 mrt 2015
18.00 uurSlow Food met Abdelkader Benali op KIGC – 20 maart

Een culinaire ontdekkingsreis naar de traditionele Marokkaanse keuken, waar schrijver, journalist en TVmaker Abdelkader Benali onze gids zal zijn.

Lees verder

11 mrt 2015
19.30 uurICOMOS 11 maart 2015: Zonnestraal Werelderfgoed?

Moet voormalig sanatorium Zonnestraal op de Werelderfgoedlijst? En wat is de stand van zaken van deze nominatie? Annette Koenders en Lisette Breedveld praten ons bij.

Lees verder

11 feb 2015
19.30 uurICOMOS 11 februari: De Romeinse Limes op weg naar Werelderfgoed?

In de serie ICOMOS-lezingen over sites op de Voorlopige lijst van Werelderfgoed, op 11 februari over de Nederlandse Limes

Lees verder

14 jan 2015
19.30 uurICOMOS 14 januari: Vestingwerken als Werelderfgoed

Vestingwerken als Werelderfgoed: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de vestingen van Vauban langs de Franse westkust.

Lees verder

10 dec 2014
18.30 uurICOMOS: Eise Eisinga Planetarium in universeel Perspectief

het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium op de Voorlopige Werelderfgoedlijst

Lees verder

7 dec 2014
14.00 uurPre-Finissage Olga Okuneva – 7 december 2014

Pre-Finissage van de tentoonstelling van Olga Okuneva, ism de KIGC Rusland Tafel, met Kerstborrel

Lees verder

19 nov 2014
18.30 uurICOMOS lezing: Koloniën van Weldadigheid en Erfgoed WO I – 19 november

Nieuwe voordrachten op de Werelderfgoedlijst: de Koloniën van Weldadigheid en het strijdtoneel van WOI

Lees verder

8 okt 2014
19.30 uurICOMOS: Syrië’s Bedreigd Erfgoed, 8 oktober 2014Lees verder

10 sep 2014
19.30 uur10 september: ICOMOS – Gezamenlijk Koloniaal Levend Erfgoed: Zuid Afrika en Amsterdam

Nederlandse liedjies aan de Kaap; veranderende kijk op dit koloniaal levend erfgoed van Zuid Afrika

Lees verder

27 jul 2014
14.00 uurRozen-arrangement, 27 juli

What 's in a name: a Rose .... alles over rozen: horen, zien, voelen, ruiken, proeven en genieten

Lees verder

11 jun 2014
19.30 uur11 Juni: ICOMOS lezing over Caraîbisch Erfgoed

Caraîbisch Erfgoed: bedreigingen, zorg en oplossingen, door Prof. Rob van Hees / senior onderzoeker bij TNO en hoogleraar Conserverings-technieken van gebouwen aan de TU Delft en Gerda de Bruijn / (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lees verder

29 mei 2014
18.30 uurThe Future of …. Green Architecture, 29 mei

discussieavond over en voorbeelden van best practise van 'groene architectuur', en toekomststrategieën

Lees verder

23 mei 2014
18.00 uurUITGESTELD: Slow Food: Plastic Soup met Asperges

UITGESTELD 23 MEI: Slowfood Amsterdam Binnenstad: Plastic Soup met asperges Whats' up: Op 1 mei ondertekende in de Passengers’ Terminal een keur aan Amsterdamse ondernemers, samen met wethouder Caroline Gehrels een convenant onder het motto: ‘Plastic soep de wereld uit, te beginnen uit de grachten van Amsterdam’.

Lees verder

11 mei 2014
14.00 uurGrachten Geluidswandeling met Soundtrackcity

Moederdagtip: wandel mee langs de grachten met Soundtrackcity en ontdek Geheime Grachtenverhalen, geluiden en nog veel meer ....

Lees verder

7 mei 2014
18.30 uur7 mei: ICOMOS Bouwen met Idealen in de 3de Wereld

presentatie door studenten van de ICOMOS Helpdesk over stedenplanning in India, Indonesië en Marokko.

Lees verder

15 mrt 2014
17.00 uurJane Austen lezing door Tim Bullamore

Wickham Wanderer, was Lydia Bennet’s lover mad, bad or simply misunderstood?

Lees verder

21 jan 2014
20.00 uur‘Bijen in de stad – hoe doe je dat?’, ism Landschap Noord-Holland: 21 januari

Op natuurlijke wijze bijenhouden in de stad: dat kan! En het is goed voor de natuur. Tom van de Beek, initiatiefnemer IloveBeeing, en Kenneth Erselina, imker, vertellen hoe. In samenwerking met Landschap Noord-Holland.

Lees verder

6 nov 2013
18.30 uurICOMOS: Historische Watersystemen, 6 november

Eric Brinckmann zal stil staan bij actuele functies voor historische watersystemen en Peter van der Molen spreekt over verschillende gebieden en hun 'waterparels'.

Lees verder

24 sep 2013
20.00 uurHistorische Groenten in Stad en Buitenplaatsen

een presentatie door Landschap Noord-Holland

Lees verder

11 sep 2013
18.30 uurKlokgevels en Klankkasten

ICOMOS bijeenkomst

Lees verder

Meer informatie