Archief Activiteiten

23 jan 2019
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing Monumentaal vastgoedbeheer

Twee institutionele erfgoedbeheerders komen vertellen over hun ervaringen en dillema’s. Lisette Breedveld zal namens Natuurmonumenten spreken. Namens de Nationale Monumentenorganisatie zal Robert Quarles van Ufford spreken.

Lees verder

14 feb 2018
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: het Netwerk van VOC-Vestigingen in Azië

In de ICOMOS-lezing van 14 februari staat het netwerk van de VOC in Azië centraal. Gijs Kruijtzer zal ingaan op de historie van de compagnie als doorgeefluik in de intra-Aziatische handel. Remco Vrolijk vertelt over het Dutch Trading Post Heritage Network en hoe vandaag de dag wordt omgegaan met wat van deze geschiedenis in Azië rest.

Lees verder

13 dec 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Beladen Erfgoed: Curacao en WO2 in Gelderland

In deze ICOMOS lezing wordt de actuele vraag gesteld hoe om te gaan met 'ongemakkelijk' erfgoed. Machlien Vlasblom maakt een inventarisatie van WO2 plekken van herinnering in Gelderland, zoals de muur van Mussert en de bunker van Seyss Inquart - slopen of bewaren? Welke unieke waarden rechtvaardigen een Werelderfgoed-nominatie voor het plantagelandschap op Curacao en hoe krijgt het slavernijverleden daarin een plaats, zoals dit plantagehuis met monument ter herinnering aan de slavenopstand, geleid door Tula in 1795?

Lees verder

14 jun 2017
19.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS lezing: Nederland, India en de VOC, 14 juni 2017

Sporen van de Nederlandse aanwezigheid in India uit de tijd van de VOC zijn nog altijd aanwezig, in archieven en bijv. op begraafplaatsen. Lezing over deze grafmonumenten en de restauratie ervan, in India en in internationaal perspectief en wat deze archieven ons vertellen over onze voorouders in India.

Lees verder

14 dec 2016
18.30 uur

DutchCulture

Amsterdam

ICOMOS: Archeologie verbeeld, 14 december 2016

Hoe verbeeldt je het onzichtbare? Hoe maak je wat onder de grond zit, tot een beleving? kortom hoe verbeeldt je archelolgie, zoals de sporen van de Romeinse Limes, die wel zichtbaar is vanuit de ruimte (zie foto), maar nauwelijks waarneembaar van dichtbij? Is een reconstructie van een archelogische site nog wel erfgoed? Astrid Hartog, directeur Romeinse Limes Nederland en archeloog Marc Kocke belichten deze vragen van vele kanten.

Lees verder

11 jun 2014
19.30 uur11 Juni: ICOMOS lezing over Caraîbisch Erfgoed

Caraîbisch Erfgoed: bedreigingen, zorg en oplossingen, door Prof. Rob van Hees / senior onderzoeker bij TNO en hoogleraar Conserverings-technieken van gebouwen aan de TU Delft en Gerda de Bruijn / (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lees verder

23 mei 2014
18.00 uurUITGESTELD: Slow Food: Plastic Soup met Asperges

UITGESTELD 23 MEI: Slowfood Amsterdam Binnenstad: Plastic Soup met asperges Whats' up: Op 1 mei ondertekende in de Passengers’ Terminal een keur aan Amsterdamse ondernemers, samen met wethouder Caroline Gehrels een convenant onder het motto: ‘Plastic soep de wereld uit, te beginnen uit de grachten van Amsterdam’.

Lees verder