ICOMOS lezing: Limes op de Werelderfgoedlijst

11 april 2018 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

De grens van het Romeins rijk op de Werelderfgoedlijst – Naar een monument over drie continenten door Rien Polak & Cees van Rooijen.

 

UNESCO Werelderfgoedlijst en de Limes van noord tot zuid
De grens van het Romeinse Riijk heeft niet alleen in Noord Europa zichtbare sporen achtergelaten, zoals de Muur van Hadrianus in Engeland en grenspalen in Zuid-Duitsland, maar er was ook een zuidelijke grens, die liep door het Midden Oosten en Noord-Afrika. Gepleit wordt nu om de gehele Romeinse grens tot Werelderfgoed te benoemen. Cees van Rooyen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Rien Polak (Radboud Universiteit) schetsen de stand van zaken rond deze nominatie bij UNESCO.

Na de inschrijving van de iconische Muur van Hadrianus in Noord-Engeland (1987) en de‘Obergermanisch-Raetische Limes’ (2005) in Zuid-Duitsland werd het plan opgevat om de gehele, zich over drie continenten uitstrekkende Romeinse rijksgrens voor te dragen voor de Werelderfgoedlijst. Na de toevoeging van de Schotse Muur van Antoninus (2008), wilde UNESCO inzicht hebben in de resterende delen van de Romeinse rijksgrens. In 2017 is daartoe een thematische studie gepresenteerd aan het Werelderfgoedcomité, die nu de basis vormt voor nieuwe nominaties. Cees van Rooijen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zal de route schetsen naar de thematische studie, en de voorliggende nominatiestrategie, inclusief de nu in een stroomversnelling geraakte voordracht van de rijksgrens in Nederland en het Duitse Rijnland. Rien Polak (Radboud Universiteit) is een van de drie auteurs van de thematische studie en zal een rijk geïllustreerd beeld geven van de Romeinse grens in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Europa, en hoe deze delen zich in het perspectief van Outstanding Universal Value tot elkaar verhouden.

 

Sprekers:
Cees van Rooijen
studeerde middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na als veldarcheoloog en onderzoeker bij de gemeente Utrecht te hebben gewerkt vertrok hij in 1998 naar het Rijk. Daar kwam de focus op het beleidsuitvoerende werk te liggen. De laatste zeven jaar is hij accounthouder Limes voor de RCE. Als lid van de werkgroep van de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) is hij betrokken bij de voorbereidingen van de nominatie, zowel nationaal alsinternationaal. Hij heeft in 2014 en 2015 namens de ICAHM en in 2016 als ‘Invited Expert’deelgenomen aan het Wereld Erfgoedpanel van ICOMOS Internationaal.

Marinus (Rien) Polak studeerde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich al ruim dertig jaar bezig met de grenzen van het Romeinse rijk, in wetenschappelijk onderzoek en archeologische monumentenzorg. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit, waar hij de traditie van Provinciaal-Romeinse archeologie voortzet. De laatste jaren is hij als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de voorbereiding van de nominatie van de grens van de Romeinse provincie Neder-Germanië, van Katwijk tot even voorbij Bonn, voor de Werelderfgoedlijst. Hiertoe is hij sinds kort gedetacheerd bij de Nederlandse Limes Samenwerking.

 

                ****************************

ICOMOS Lezing bij Dutch Culture:

woensdag 11 april, Herengracht 474 Amsterdam

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Deelname: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.
Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl