ICOMOS: het Netwerk van VOC-Vestigingen in Azië

14 februari 2018 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

In de ICOMOS-lezing van 14 februari staat het netwerk van de VOC in Azië centraal. Gijs Kruijtzer zal ingaan op de historie van de compagnie als doorgeefluik in de intra-Aziatische handel. Remco Vrolijk vertelt ons in zijn toelichting op het Dutch Trading Post Heritage Network hoe vandaag de dag wordt omgegaan met wat van deze geschiedenis in Azië rest.

 

Het Dutch Trading Post Heritage Network: een internationaal samenwerkingsverband voor beheerders van VOC-erfgoed in Azië door Remco Vrolijk

In 2014 werd in Hirado het initiatief genomen voor het opzetten van het Dutch Trading Post Heritage Network om organisaties die in voormalige VOC-steden in Azië werken met gedeeld erfgoed uit die periode bij elkaar te brengen. In 2015 werd het netwerk officieel opgericht in Jakarta, door 10 organisaties uit 6 Aziatische landen. In deze lezing wordt uitgelegd hoe dit netwerk tot stand kwam en wat de verschillende doelstellingen zijn. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende leden, het erfgoed waarmee zij zich bezighouden, de belangrijkste vraagstukken en problemen per land en stad. Tenslotte wordt ingegaan op de grootste uitdagingen voor het netwerk, de toekomstplannen en hoe Nederlandse partners daarbij een rol kunnen spelen.

 

De VOC als intra-Aziatisch doorgeefluik door Gijs Kruijtzer

Wat de VOC in eerste instantie beter deed dan haar concurrenten was deelnemen aan de zogenaamde intra-Aziatische handel, de uitwisseling van goederen binnen het netwerk van handelsposten. De VOC sprong goed in op de vraag naar niet alleen gewassen en metalen maar ook kunstig bewerkte producten uit de ene hoek van het handelsnetwerk in de andere. Lokale vorsten verwachtten van de VOC dat ze de markt voor luxegoederen zou verzorgen. Sporen van die uitwisseling van kunstnijverheidsproducten zijn nog steeds te vinden. Daarnaast zorgde de VOC voor uitwisseling van mensen tussen verschillende Aziatische regio’s, waarvan misschien ook nog genetische sporen te vinden zijn. Die laatste uitwisseling viel gedeeltelijk samen met de in de laatste tijd gewraakte zwarte bladzijden uit de VOC-geschiedenis. Verder droeg de VOC zowel positief als negatief bij aan de culturele uitwisselingen die al eeuwen bestonden tussen de verschillende zeeplaatsen rond de Indische Oceaan en het westelijk deel van de Grote Oceaan. Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op de sporen die de VOC naliet als intra-Aziatisch doorgeefluik.

 

Sprekers:

Remco Vrolijk is projectmedewerker van het historisch museum dat gehuisvest is in de gereconstrueerde VOC-handelspost in Hirado en werkzaam voor het secretariaat van het Dutch Trading Post Heritage Network (DTPHN). Na een studie in Engeland op het gebied van Japanologie en Toerisme werkte hij in Japan bij de gemeente Hirado waar hij uitwisselingsprogramma’s met Nederland verzorgde en betrokken was bij de herbouw van het VOC-pakhuis uit 1639. Sinds de opening in 2011 werkt hij bij het museum dat in het pakhuis gevestigd is, ook was hij betrokken bij de oprichting van het DTPHN in 2014. Naast deze werkzaamheden is hij freelance tolk/vertaler en organisator van verschillende internationale uitwisselingsprojecten en culturele evenementen in Hirado en is hij persoonlijk betrokken bij het behoud van cultureel erfgoed door middel van het renoveren van zijn historische Japanse huis dat op de monumentenlijst staat.

 

Gijs Kruijtzer is een historicus met oog voor kunstgeschiedenis, wereldgeschiedenis en rechtsgeschiedenis. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de VOC in India. Hij is auteur van onder andere twee artikelen over in India gemaakte schilderingen van VOCers, medeauteur van twee delen met uitputtende overzichten van VOC-bronnen over India getiteld Dutch Sources on South Asia, en medeauteur van deel VI van de Grote Atlas van de VOC. Op het moment legt hij de laatste hand aan een boek over het rechtvaardigen van overtredingen van religieuze wetten in de vroegmoderne tijd. In die studie vergelijkt hij een deel van de islamitische wereld met een deel van de christelijke wereld.

 

************************************************

Datum: 14 februari

Tijd:  De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Plaats: Dutch Culture, Herengracht 474 Amsterdam

Deelname: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd: voor leden en niet-leden € 10,00 pp.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk
en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl