ICOMOS lezing Monumentaal vastgoedbeheer

23 januari 2019 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

Twee institutionele erfgoedbeheerders komen vertellen over hun ervaringen en dillema’s. Lisette Breedveld zal namens Natuurmonumenten spreken. Namens de Nationale Monumentenorganisatie zal Robert Quarles van Ufford spreken. 

 Monumentaal vastgoedbeheer
Tijdens deze ICOMOS bijeenkomst delen onze sprekers hun visie op enkele actuele vragen en uitdagingen op dit specifieke terrein. Ze zullen ingaan op de huidige mogelijkheden en beperkingen van herontwikkeling van vastgoed. Ook de veel besproken energietransitie zal aanbod komen. De vraag luidt: hoe gaan deze partijen om met het behoud en de ontwikkeling van (beschermde) monumenten? Binnen Nederland zijn we gewend dat institutionele organisaties in het publieke belang handelen maar in hoeverre verschilt dat vandaag de dag met die van private eigenaren en beheerders?

 

De Nationale Monumentenorganisatie: Robert Quarles van Ufford
Nederland kent een groeiend probleem van monumentaal erfgoed dat niet of slechts gedeeltelijk rendabel geëxploiteerd kan worden. Daardoor vormt duurzame borging en financiering van het onderhoud van monumenten op de lange termijn voor overheden, particulieren en kleine organisaties vaak een forse uitdaging. De beschikbaarheid van onderhoud- en investeringssubsidies is niet langer een zekerheid en huuropbrengsten zijn voor veel monumenten onvermijdelijk te beperkt. Tegen die achtergrond is in 2014 de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) opgericht. De NMo ziet het als haar kerntaak om monumenten te behouden, toegankelijk te houden en het verhaal dat deze monumenten vertellen door te geven. Vanuit het besef dat samenwerking tussen monumenten beherende organisaties noodzakelijk is om het ​belang van het behoud van ons nationaal erfgoed te behartigen stelt de NMo Nederlandse monumenten en hun verhalen veilig voor komende generaties.

Dit doet zij onder meer door op landelijke schaal monumenten te verwerven, ​deze een veilige haven te bieden en efficiënt te behouden; kennis en ervaring over monumenten te delen en dienstverlening voor de gehele sector te ontwikkelen. Door samenwerking tussen monumentenorganisaties te bevorderen en slagkracht te bundelen wint de sector als geheel. De NMo maakt daarnaast het aanbod en de beleving van monumenten digitaal toegankelijk voor een breed publiek. Met zorgvuldig professioneel vermogensbeheer beoogt de NMo de veilige haven voor monumenten ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. De NMo beperkt zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een regio. Zo biedt de organisatie een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen.

 

NatuurmonumentenLisette Breedveld
In deze presentatie door Lisette Breedveld wordt inzicht verschaft in het beheer en de ontwikkeling van de erfgoedportefeuille  van Natuurmonumenten. Deze is bijzonder gevarieerd en omvat een van de grootste particuliere collectie rijksmonumenten. Daarnaast bestaat de portefeuille uit diverse historisch waardevolle ensembles. Aan de orde komen een schets van deze gevarieerde portefeuille, de organisatie, de erfgoedvisie van Natuurmonumenten en de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd. Hierbij zal Lisette Breedveld ingaan op aspecten als publiek belang en draagvlak, toegankelijkheid en beleving, herontwikkeling, financiering en duurzaamheid in energiebeheer.

 

Sprekers: 

Robert J. Quarles van Ufford (1967) is sedert 2015 directeur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Monumenten Bezit, voorzitter van ICOMOS Nederland, voorzitter van de Backer Stichting en secretaris van de Marinus Plantema Foundation. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en Talen en Culturen van Zuidoost Azië aan de Rijksuniversiteit Leiden, Oxford University en Cornell University en gewerkt voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde in Leiden. Na zijn vervolgopleiding tot diplomaat aan Instituut Clingendael werkte hij van 1993 tot 2011 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij in diverse functies werkzaam was op het snijvlak van politiek, internationaal cultuurbeleid en ontwikkelingssamenwerking, o.a. op de Nederlandse ambassades in Bangkok (1996-1999), Paramaribo (1999-2002) en Jakarta (2002-2006). Van 2011-2015 was hij algemeen-secretaris van de Nationale UNESCO Commissie.

Lisette Breedveldis architectuurhistorica. Sinds 2017 werkt zij als teamleider Behoud bij Natuurmonumenten. Zij is met haar team verantwoordelijk voor het behoud van alle gebouwen van Natuurmonumenten. Het team Behoud bestaat uit bouwkundigen en cultuurhistorici. Naast deze beherende rol gaat haar speciale aandacht uit naar de verdere ontwikkeling van Natuurmonumenten als erfgoedorganisatie, zowel intern als in het publieke domein.

************************************************

 

Datum en tijd: woe 23 januari 2018 De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Adres: Dutch Culture, Herengracht 474 Amsterdam

Deelname: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon. 

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl