ICOMOS lezing Rollen UNESCO-NL en Heemschut in het Erfgoedbestel

13 februari 2019 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

Als onderdeel van de ICOMOS lezingenreeks over het Nederlandse erfgoedveld, zullen Vereniging Bond Heemschut en de nationale Unesco Commissie hun rol deze avond toelichten. Hierbij zal ook ruimte zijn om over trends en actuele onderwerpen van gedachte  te wisselen.

 

Unesco in Nederland door Koosje Spitz

Elk land dat lid is van Unesco is verplicht een nationale Unesco Commissie in te stellen. Dit netwerk van permanent aan de organisatie gelieerde experts is uniek binnen de familie van VN- organisaties. In de presentatie vertelt Koosje Spitz over de rol van de Commissie als intermediairtussen het ‘veld’, de Nederlandse overheid en Unesco. Werelderfgoed is het meest bekendewerkterrein van Unesco. Ondersteund door het bureau geeft de Commissie inhoudelijk advies aan de Nederlandse overheid over de implementatie en interpretatie van de cultuurverdragen. Daarnaast draagt ze bij aan capaciteitsversterking en kennisoverdracht, door trainingen voor erfgoedprofessionals en door vragen te beantwoorden van organisaties, het algemeen publiek en media. Onderdeel zijn van een internationaal netwerk heeft grote voordelen, maar kent ook uitdagingen. Hoe kun je als Nederlandse commissie bijdragen aan de ontwikkelingen van internationaal beleid en regelgeving? Wat neem je uit de internationale vergaderingen mee naar Nederland? En tot slot, hoe ga je om met het internationale politieke spanningsveld?

Erfgoedvereniging Bond Heemschut door Karel Loeff

De Bond Heemschut is opgericht in 1911 en daarmee een van de oudste particuliere belangenverenigingen in Nederland op het gebied van erfgoedbehoud. De vereniging telt ruim 4.000 leden en ongeveer 150 vrijwilligers, die per provincie, en in de stad Amsterdam zich in werkgroepen inzetten voor het behoud en de bescherming van waardevol erfgoed. De acties kenmerken zich door participatie en inspraak, lobby en belangenbehartiging en het in uiterste geval het instellen van beroepszaken. Heemschut is onafhankelijk, maar werkt bij haar acties vaak samen met lokale organisaties. Het landelijk bureau ondersteunt en adviseert de vrijwilligers en werkt met andere erfgoedorganisaties aan het in stand houden van een hoogwaardig monumentenbeleid op nationaal niveau.

Sprekers: 

Koosje Spitz (1986) werkt als adviseur erfgoed & cultuur bij de Nederlandse Unesco Commissie. Ze is gespecialiseerd in internationaal erfgoedbeleid en recht. Als programmacoördinator erfgoed in crisissituaties organiseerde ze meerdere internationale trainingen voor de bescherming van erfgoed in ramp- en conflictgebieden. Ze studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Iceland. Haar master World Heritage Studies behaalde ze aan de Unesco leerstoel voor erfgoed aan de Brandenburg Technical University in Cottbus. Daarnaast volgde ze een educatieve minor aan de Universiteit Leiden. Na haar studies werkte ze als programmacoördinator gedeeld cultureel erfgoed bij het Centre for International Heritage Activities (CIE). Tevens was ze projectleider van verschillende tijdelijke projecten bij het Rijksmuseum van Oudheden en DutchCulture.

Karel Loeff

Karel Loeff (1969) is directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Opgeleid als architectuurhistoricus heeft hij tevens zijn eigen advies- en onderzoeksbureau Monumentenadvies.nl waarbij hij diverse opdrachtgevers adviseert met waardenstellingen en (contra-)expertises. Hij is lid van de Council van Europa Nostra, de Europese zusterorganisatie van Heemschut, bestuurslid van de Federatie Instandhouding Monumenten, een samenwerkingsverband van ruim 40 erfgoedorganisaties, en bestuurslid van de Stichting Educatiecentrum Goudsberg, die zich inzet voor een educatieve bestemming voor de Muur van Mussert. Karel Loeff was als projectleider vanuit de gemeente Amsterdam betrokken bij de voordracht van de 17de eeuwse uitleg van Amsterdam als Werelderfgoed. Hij is sinds 2018 gemeenteraadslid in Laren (NH).

            ************************

 

Adres: Dutch Culture, Herengracht 474 Amsterdam

Datum: woensdag 13 februari

Tijd: De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Toegang: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.
Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding :voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl