ICOMOS 11 maart 2015: Zonnestraal Werelderfgoed?

11 maart 2015 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

Vanaf de bouw van sanatorium Zonnestraal, tussen 1928 – 1931, was het ensemble wereldberoemd. Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt gekoerst op de werelderfgoedstatus voor dit monumentale complex. Anneke Koenders, senior adviseur Monumenten in Hilversum en Lisette Breedveld, projectleider UNESCO nominatie, belichten de verschillende kernwaarden van Zonnestraal en de stand van zaken van het nominatiedossier.

 

Kernwaarden van Zonnestraal in periodes van transitie en in het licht van de werelderfgoed-status door Annette Koenders

Tijdens deze lezing staan de kernwaarden van het voormalige sanatoriumcomplex Zonnestraal centraal in het licht van de verschillende perioden van transitie en de UNESCO criteria. Vanaf de bouw van Zonnestraal in de periode 1928-1931 was het ensemble wereldberoemd. Al sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt gekoerst op de werelderfgoedstatus. Er is veel gebeurd met en rondom dit monumentale complex en het landgoed waarop het is gesitueerd. Welke uitdagingen en overwegingen kunnen naar aanleiding hiervan genoemd worden in relatie tot de verschillende criteria in het nominatiedossier? Er zal nader ingegaan worden op de restauratiefilosofie, het ensemble, en het functioneren van het landgoed. Zonnestraal maakt weer een periode van transitie door. Welke uitgangspunten staan hierbij centraal op weg naar de onderbouwing en borging van de criteria in het dossier en managementplan?

 

Het Nominatiedossier van Zonnestraal: stand van zaken door Lisette Breedveld

Tijdens deze lezing wordt uiteengezet hoe het tussentijdse nominatiedossier is opgebouwd en welke keuzes er tot nu toe zijn gemaakt. In 2012 is de werkgroep gestart met de samenstelling van het nominatiedossier voor UNESCO en eind 2014 heeft deze werkgroep een tussentijdsdossier ingeleverd. De elementen uit dit dossier worden besproken, maar ook de diverse uitdagingen en vragen die er nog liggen komen aan de orde. Zonnestraal wordt aan de hand van de vergelijkende analyse eveneens in een internationaal perspectief besproken

 

Sprekers:

Annette Koenders studeerde architectuurgeschiedenis en werkt als senior adviseur monumenten in Hilversum. Sinds eind jaren 1980 werkt zij aan de bescherming, restauratie en instandhouding van de jonge architectuur en stedenbouw en is zij betrokken bij Zonnestraal.

Lisette Breedveld studeerde Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg (Universiteit Utrecht). Zij is sinds 2012 werkzaam bij Landgoed Zonnestraal als projectleider UNESCO nominatie. Daarnaast werkt zij als architectuurhistorica bij Stadsherstel Midden-Nederland en is zij projectleider Open Monumentendag Amsterdam.

 

 Ingang:

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518 sous.

 

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

 

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

 

Aanmelding:

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk

en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl