ICOMOS 7 oktober 2015: Stedelijk Erfgoed / Historic Urban Landscapes

7 oktober 2015 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

 

ICOMOS lezing

Datum: Woensdag, 07 oktober 2015
Tijd: 19.30-21.30 uur (borrel en maaltijd vanaf 18.30 uur)
Plaats: Museum Geelvinck, Herengracht 518-sous in Amsterdam
Onderwerp: Integrated conservation of historical areas
Sprekers: Loes Veldpaus & Peter van Dun

 

Historic Urban Landscape (HUL) Approach by Loes Veldpaus
The Historic Urban Landscape (HUL) aims to enhance the quality of the human environment, while acknowledging that this environment is dynamic and needs changes to allow communities to prosper. For this, an integrated landscape approach is recommended. Examples of forerunners are the protected landscape approach (IUCN), the Landscape Convention (CoE) and cultural landscapes (UNESCO). The HUL approach develops these landscape approaches, to be applicable to the urban landscape. By defining the landscape as the foundation of the heritage concept, the a priori exclusion of any kind of attribute or value is minimized, and a holistic and inclusive approach to heritage management is stimulated. Whether and, if so, how this would work in practice is most challenging and is still to be explored much further. In this lecture, Loes Veldpaus elaborates on the background and methodology of the HUL approach and application in case studies.

Integrated Conservation & Quick Scan door Peter van Dun
Het vanaf het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw ingezette beleid met betrekking tot de stadsvernieuwing, noopte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) na te denken over de in dat kader ‘overlevingskansen’ van historische kernen (beschermde stadsgezichten). Met de Centrale

Directie Volkshuisvesting is een methode gepresenteerd die het de gemeenten mogelijk maakte om ‘meerjarenprogramma’s rehabilitatie’ op te stellen. Dit gebeurde aan de hand van de methodiek zoals weergegeven in de folder: Hersteld verleden van dorpen en steden (1975). Decentralisatie en bezuinigingen in de jaren 1992 en 1993, maakte het gewenst een planologisch systematiek op te zetten die provincies behulpzaam was het integreren van historische waarden bij een streekplan. Aangevuld, ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen, met zgn. kansen en risico’s (Cultuurhistorische Verkenning). De Quick Scan methode is een combinatie van beide systemen en is verschillende keren in internationale context, onder andere in Indonesië, Suriname en Guyana, toegepast.

 

Sprekers: Loes Veldpaus en Peter van Dun

Loes Veldpaus recently obtained her PhD in Cultural Heritage and Sustainability at the Department of the Built Environment at TU/e, supervised by Colenbrander and Pereira Roders. She graduated from this same university as an Architect (MSc.). Her research mainly focuses on how urban policy and management practices can contribute to heritage management and vice versa.

Peter van Dun heeft bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Via de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft hij tot 2001 (jaar van pensionering) bemoeienis met internationale activiteiten. Daarna via de PUM (Programma Uitzending Managers) op verzoek van lokale overheden die aandacht hebben voor de revitalisatie van historische binnensteden en werkt daarbij in samenwerking met studenten van lokale universiteiten.

 

*Let op:
Ingang: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518-sous.

         ************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Toegang: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.
Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00. De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk
en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl