ICOMOS ALV 2017

26 augustus 2017 | 13.30 uur | Muziek Museum Zutphen, Zutphen
Deel dit bericht:

Het bestuur van Vereniging ICOMOS Nederland nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 augustus 2017 in de Concertzaal van het Geelvinck Muziek Museum in het Huis De Wildeman, Zaadmarkt 88 te Zutphen.

Programma

13:00 uur   Ontvangst met koffie en thee

13:30 uur   Algemene Ledenvergadering ICOMOS Nederland

14:45 uur   Pauze met koffie en thee

15:00 uur   Presentatie Toerisme en Erfgoed door Karin Elgin-Nijhuis i.v.m. HTHIC 2017 in Pori (Finland) komende september

15.20 uur   Presentatie Patrimonia Monumentenkaart – het spel door Otto Storm van ’s Gravenzande

15:40 uur   Presentatie ‘Sound Heritage

16:00 uur   Rondleiding door het Geelvinck Muziek Museum

16:30 uur   Introductie en recital op verschillende historische piano’s

17:00 uur   Afsluitende borrel

18:00 uur   Einde

 

Sound Heritage
Wij hebben de algemende ledenvergadering dit jaar aangegrepen om ‘sound heritage’ (klinkend erfgoed) voor het voetlicht te brengen. Daarmee zetten we een eerste stap om, naast ‘Water & Erfgoed”, het thema dat de afgelopen jaren ons beleid gedomineerd heeft, verschillende andere thema’s aandacht te geven.

 

Ledeninventarisatie thema-interesses
Door middel van een inventarisatie willen wij een beeld krijgen welke thema’s bij de leden leven om hen meer actief bij ICOMOS te betrekken. In het kader van punt 6 van de agenda, vragen wij u daarom bij belangstelling voor dit onderwerp de vragenlijst, die u toegemaild heeft gekregen, in te vullen. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs, ook indien u niet in de gelegenheid mocht zijn om naar de ALV te komen.

 

Toerisme
Toerisme en erfgoed is eveneens een ‘hot topic’ waaraan wij meer aandacht willen besteden. Voor meer informatie over de HTHIC 2017 conferentie in Pori (Finland): https://heritagetourismhospitality.org

 

Patrimonium
Tevens geven wij graag aan Otto Storm van ’s Gravenzande gelegenheid het door hem ontwikkelde erfgoedspel ‘Patrimonium’ te presenteren. De crowdfundingactie hiervoor is bijzonder succesvol verlopen.

 

Muziek Museum
Eén en ander vindt plaats in het nieuwe Geelvinck Muziek Museum, gesitueerd in een fraai historisch gebouw waarin elementen uit verschillende eeuwen nog duidelijk zichtbaar zijn. Enkele decennialang is hierin Museum Henriëtte Polak gehuisvest geweest (nu in de Hof van Heeckeren). Dit patriciërhuis staat aan de vooravond van een noodzakelijke renovatie en verduurzaming. Het is exemplarisch voor historische gebouwen, die in de jaren ’70-’80 op basis van een museale functie met de toenmalige klimaatbeheersingstechniek gerenoveerd werden.

Het museum, dat onder meer een werkende collectie van ruim 120 historische piano’s uit de 18e en 19e eeuw beheert (waaronder de belangrijkste van in Nederland gebouwde fortepiano’s), zet zich in voor het behoud van klinkend erfgoed.

 

Zutphen
De stad Zutphen heeft onlangs voor zijn inspirerende erfgoedzorg de BNG  Bank Erfgoedprijs 2017 toegekend gekregen door het Erfgoedplatform van Kunsten ’92: https://www.bngerfgoedprijs.nl/editie-2017/

Graag attenderen wij nog op het Biënnale Cello Festival Zutphen van 23 t/m 27 augustus. Op 26 augustus vindt vanaf 20.00 uur in de Buitensociëteit (Hanzehof) één van de concerten plaats met Beethoven, Schubert en Brahms. Zie: www.cellofestivalzutphen.nl

 

Aanmelden gaarne vóór woensdag 23 augustus:
In de kolom hiernaast kunt u aangeven welke onderdelen van de ALV en het aansluitende programma u wilt bijwonen.
Uw aanmelding is tevens een vrijkaart voor het museum.

De agenda en de verkorte balans per ultimo 2016 heeft u bij uw invitatie reeds ontvangen.