ICOMOS Disaster response Philippijnen – 6 mei

6 mei 2015 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

Kan Nepal leren van het disaster response op de aardbeving op de Philippijnen in 2013? In de ICOMOS lezing op 6 mei, vat restauratiearchitect Holger de Kat de inzichten samen, hoe de schade aan gebouwd erfgoed, zoals forten en parochiekerken te inventariseren. Jan Willem Wegdam schetst hoe Cordaid een nieuwe benadering toepaste, gericht op zelfredzaamheid van gemeenschappen. Leren hulporganisaties en de erfgoedzorgers door nauwere samenwerking bij wederopbouw van elkaar?

Disaster response Filipijnen door Holger de Kat

Op 15 oktober 2013 werden de Filipijnen getroffen door een zware aardbeving (7,2), met immense schade als gevolg. In november 2014 vond op twee eilanden ten zuiden van Manilla een conferentie plaats met als doel hoogwaardige restauratieplannen voor de belangrijkste monumenten te presenteren en deze in internationaal verband te toetsen. De focus lag hierbij op verschillende parochiekerken met bijbehorende gebouwen en een fort. Een internationale, goed gekwalificeerde, groep experts gaf commentaar en maakte een samenvatting van de bezoeken en bijeenkomsten die vier volle dagen in beslag namen. Restauratiearchitect Holger de Kat werd op voordracht van Pauline van Roosmalen uitgenodigd om de conferentie bij te wonen. Tijdens zijn lezing zal hij de werkwijze en de uitkomsten van deze conferentie bespreken. De situatie ter plaatse zal worden getoond evenals de wijze van inventariseren en de moderne technieken waarmee de schade opgenomen is.

 

De benadering van Cordaid door Jan-Willem Wegdam

Ontwikkelingsorganisatie Cordaid werkt al jaren aan verschillende projecten op de Filipijnen, ter ondersteuning van de aller armste en op het gebied van disaster response. De archipel wordt regelmatig getroffen door cyclonen en is uitermate kwetsbaar voor aardbevingen. Wanneer rampen zich voltrekken reageren overheden en hulporganisaties vaak top-down, zonder voldoende ruimte te bieden voor input van de lokale gemeenschap. Wanneer een volgende ramp zich voordoet is het dan maar weer de vraag of hulp deze gemeenschappen opnieuw zal bereiken. Cordaid heeft een nieuwe benadering ontwikkeld waarbij zelfredzaamheid van gemeenschappen centraler komt te staan. Jan- Willem Wegdam zal tijdens deze lezing zijn ervaringen op het gebied van hulpverlening en wederopbouw op de Filipijnen met ons delen. Naar aanleiding van de beide lezing kan bediscussieerd worden of nauwere afstemming en samenwerking tussen hulporganisaties en de erfgoedzorgers gewenst is in wederopbouwprojecten. Wat zouden we van elkaar kunnen leren?

Sprekers:

Holger de Kat heeft ruime, internationale bouw en restauratie ervaring en werkt als restauratiearchitect bij bureau EDK architecten in Den Haag. Hij was als ICOMOS-lid voorzitter van Blue Shield.

Jan-Willem Wegdam studeerde economie en is na acht jaar werkervaring in de publieke sector tien jaar werkzaam voor ontwikkelingsorganisaties. Voor onder meer het Rode Kruis, War Child en Cordaid zet hij zich vooral in op het gebied van noodhulp, wederopbouwprojecten en informatie management.

 

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum, maar Herengracht 518-sous.

            ************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.
Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00. De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl