ICOMOS: Historische Watersystemen, 6 november

6 november 2013 | 18.30 uur | ,
Deel dit bericht:
De ICOMOS-lezing op 6 november richt de focus op historische watersystemen in het landschap. Eric Brinckmann zal stil staan bij actuele functies voor historische watersystemen en Peter van der Molen spreekt over verschillende gebieden en hun ‘waterparels’.
Overal op de zandgronden zijn door boeren vernuftige watersystemen bedacht, die eewenlang hebben dienst gedaan als bevloeiing of waterkering. Sporen daarvan zijn nog altijd te ontdekken.

 

Actuele functies voor historische watersystemen door Eric Brinckmann

Eeuwenlang hebben boeren vanaf de randen van dekzandruggen en stuwwallen hun gronden in de beekdalen met kwelwater bevloeid. Overal op de zandgronden in Nederland zijn vernuftige watersystemen bedacht om een maximale hooiopbrengst te krijgen. Sprengen, spaarbekkens, opgeleide sloten, verdeelpunten, waterkerende wallen, watergeleidende wegen, het zijn dikwijls relicten van bevloeiingsstelsels. Veel van dit soort systemen zijn nog geheel of gedeeltelijk terug te vinden in het landschap en zijn op een groot aantal locaties te herstellen en/of te reconstrueren. Eric Brinckmann, beheerder van landgoed Het Lankheet in Overijssel, vertelt over deze historische watersystemen, de wijzen waarop er inmiddels enkele zijn hersteld en hoe ze kunnen worden ingezet voor actuele wateropgaven.

 

Werken met Water door Peter van der Molen

Overal door het land liggen ‘waterparels’ verborgen: ‘kunstwerken’ in letterlijke en figuurlijke zin. we ontdekken meer en meer hoe in de afgelopen eeuwen water is gevonden, gestuurd, opgeslagen en gebruikt door de Nederlandse boeren. Die waterparels laten zich niet eenvoudig ontdekken, en het vergt tijd en deskundigheid om ze te ontdekken. Dankzij het werk van wegbereiders als Zuurdeeg en Baaijens komen meer en meer systemen aan het licht. In de lezing een vogelvlucht langs verschillende gebieden en hun ‘waterparels’.

Eric Brinckmann (1961) studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verbonden geweest als docent arbeidsfilosofie en organisatiekunde aan Hogeschool de Horst in Driebergen en aan de Academie voor Stedebouw en Architectuur in Tilburg. Daarnaast heeft hij voor verschillende organisatie adviesbureaus gewerkt als trainer/adviseur met als accent bedrijfsethiek en het ontwikkelen van organisatie- en beroepscodes. Deze thematiek heeft hij in de afgelopen jaren vertaald naar ruimtelijke kwaliteit: sturen op waarden bij het (her)inrichten van het landelijk gebied, onder meer voor Wageningen Universiteit/Plant Research International. Thans is hij directeur van landgoed Het Lankheet in Overijssel (Haaksbergen) en geeft lezingen en cursussen over de filosofie van het landschap en publiceert regelmatig over de relatie tussen het landschap en de moderne organisatie.

Peter van der Molen (1958) werkt in Utrecht bij de Dienst Landelijk Gebied als landschaps- ecoloog en als deskundige op het gebied van Natura 2000. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op Ierse hoogvenen. Hij is medebestuurslid van de Stichting Behoud Ierse Venen. Peter heeft voor verschillende ecologische adviesbureaus gewerkt en voor DLG in Tilburg aan natuurcompensatie, beek- en landschapsherstel en -inrichting en aan Ruimte-voor-de-Rivier projecten. Hij houdt zich ook actief bezig met het thema ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ en landschapsperceptie, niet alleen vanuit westers, maar tevens vanuit Aziatisch perspectief.

 

Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518sous.

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk. Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00. De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via:

icomac@icomos.nl