ICOMOS: Indische Architectuur, 16 september

16 september 2015 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

Architectuurhistoricus Huib Akihary zal een korte schets geven van de ontwerppraktijk en architectuurontwikkelingen in de voormalige kolonie. Van de19e-eeuwse militaire genie-ingenieurs en het Indisch Classicisme naar vernieuwing met de komst van architecten in het begin 20e eeuw, op zoek naar een eigen Indische bouwstijl. Het recente onderzoek van Obbe Norbruis heeft een schat aan informatie boven water gebracht waaruit tijdens de lezing enkele hoogtepunten worden belicht.

 

Nederlands-Indische Architectuur 1800-1942 door Huib Akihary

In zijn lezing zal Akihary een korte schets geven van de ontwerppraktijk en architectuurontwikkelingen in de voormalige kolonie. Van de19e-eeuwse militaire genie-ingenieurs en het Indisch Classicisme naar vernieuwing met de komst van architecten in het begin 20e eeuw, op zoek naar een eigen Indische bouwstijl. Daarbij zal hij aandacht besteden aan het huidig onderzoek in Nederland en Indonesië. De inventarisatie van bouwkundigen en architecten werkzaam in Nederlands-Indië wordt mogelijk gemaakt dankzij het terugvinden van bronnen en met name door het digitaliseren van bronnen. Ook de huidige belangstelling en zorg voor het ‘gedeeld erfgoed’ in Indonesië komt aan de orde.

Huib Akihary

Huib Akihary is architectuurhistoricus en publicist. Sinds 1984 verricht hij onderzoek naar de Nederlands-Indische bouwkunst in Indonesië met focus op de 19e en 20e eeuw. In 1988 verzorgde hij in opdracht van de toenmalige Rijksdienst Monumentenzorg een eerste verkennende publicatie over dit onderwerp onder de titel Architectuur en Stedebouw in Indonesië 1870-1970, in 1990 gevolgd door een handelseditie. In 1996 verscheen een monografie over de architect J.F.L. Ghijsels, die van 1911 tot 1929 werkzaam was in Indonesië. Sinds 2013 geeft Akihary gastcolleges en workshops aan Indonesische Universiteiten en architectuurinstellingen en werkt hij aan een volledig herziene uitgave van zijn publicatie uit 1990.

 

Ed. Cuypers en Hulswit architecten voor Indië door Obbe Norbruis

Het recente onderzoek van Norbruis heeft een schat aan informatie boven water gebracht waaruit tijdens de lezing enkele hoogtepunten worden belicht. De ontdekkingen en bevindingen leidden tot reconstructie van het leven van de betreffende architecten, alsook tot een oeuvrelijst met 92 projecten van vóór 1927 (waar de nadruk op zal liggen tijdens de lezing) en ruim 72 werken uit de periode ‘Fermont-Cuypers’. Bij vrijwel elk project zijn foto’s verzameld waarvan de meeste kort na de oplevering van de gebouwen zijn gemaakt. Tijdens de lezing worden diverse niet eerder gepubliceerde foto’s getoond. Om de architectuur van de gebouwen enigszins te kunnen plaatsen en begrijpen is ook onderzoek verricht naar de bouwstijlen die internationaal werden toegepast en waar de architecten zich deels door lieten leiden. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond hoopt Norbruis, na afloop van deze lezing aanvullende informatie, adviezen en tips te mogen ontvangen van zijn toehoorders, waarvan de meesten veel langer dan hijzelf met deze materie bezig zijn. Het uiteindelijke resultaat zal in boekvorm verschijnen. In Indonesië is belangstelling getoond voor een vertaling in het bahasa.

Obbe H. Norbruis

Ooit studeerde Obbe Norbruis af in Delft in de architectuur en stedenbouwkunde. Ruim dertig jaar lang uitoefent hij dat beroep in Nederland uit en geeft hij adviezen voor steden en dorpen. Vooraf analyseert hij hun beeldkwaliteit en geschiedenis en ontdekt hij de mensen erachter (zie www.norbruis.eu). Sinds vijf jaar doet hij dit werk ook in en voor Indonesië waar de westerse bouwkunst uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn aandacht heeft. Voor dit onderzoek – dat hij zoals velen die hetzelfde doen, zelf bekostigt – duikt hij in de ontstaansgeschiedenis van de gebouwen en in het leven van de architecten en opdrachtgevers alsook in de architectuur en verschijningskwaliteit . Om zijn onderzoek af te bakenen legt hij sinds twee jaar de nadruk op het leven en het oeuvre van de architecten Eduard Cuypers (1859-1927), Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (1882-1967) en dat van hun collega’s op de werkvloer in het toenmalige Indië.

 

Deelname: 

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518-sous.

************************************************

Tijd: de lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.
Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00. De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl