ICOMOS lezing: Watererfgoed in de lage Landen: Stedelijke ontwikkeling langs de rivieren en de Watererfgoed Conferentie: Terug- en Vooruitblik

11 januari 2017 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

Wij kijken terug op een interessant en goed bezocht lezingenjaar. Op woensdag 11 januari zal de eerste lezing van het nieuwe jaar plaatsvinden. We beginnen 2017 dichter bij huis dan u wellicht van ons gewend bent. Arash Salek vertelt over de nauwe verbondenheid van Hollandse steden met het water en hoe het water hun ruimtelijke ontwikkeling heeft bepaald. En wat heeft de Watererfgoed conferentie afgelopen november opgeleverd? Diederik Six, Maaike Goedkoop en Eleonora Blanc geven een terug- en een vooruitblik.

 

Datum:           Woensdag 11 januari 2017

Tijd:                19.30-21.30 uur (borrel en maaltijd vanaf 18.30 uur)

Plaats:             Dutch Culture, Herengracht 474 in Amsterdam

Onderwerp:    Hollandse watersteden

Sprekers:       Arash Salek,  Diederik Six, Maaike Goedkoop en Eleonora Blanc

 

Utilitaristische stedelijke ontwikkeling in de Rijn-Maas-Schelde delta door Arash Salek

Hoe is de verstedelijking in de Rijn-Maas-Schelde delta tot stand gekomen en welke waterafhankelijke factoren hebben geleid tot het ontstaan van allianties en netwerken tussen de steden Dorestad-Dordrecht-Antwerpen-Rotterdam-Brussel?

Door de eeuwen heen heeft de langdurige strijd tegen het water binnen de delta geresulteerd in een bottom-up verstedelijkingsproces. De positie van de tientallen dorpen en steden aan de rivieren heeft inwoners gedwongen samen te werken in gemeenschappelijke plannen als dijkverbeteringen, het aanleggen van waterwegen en het oprichten van “Waterschappen”. De reden voor het ontstaan van het utilitaristische model van de verstedelijking was de bundeling van krachten in plaats van onderlinge concurrentie tussen de steden. In deze lezing zal vanuit een historisch perspectief worden gekeken naar de dynamiek binnen de Rijn-Maas-Schelde delta om de samenwerking tussen de steden in het gebied beter te begrijpen.

Arash Salek is architectuurhistoricus en sociaal geograaf. Hij heeft architectuurgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 2013 promoveerde hij aan deze universiteit met zijn onderzoek naar “relationele grootstedelijke ontwikkelingen” in Europa en het Midden-Oosten. Delta metropolen staan centraal in zijn onderzoek. Arash heeft enkele jaren gewerkt als beleidsmedewerker monumenten bij de gemeente Rotterdam waarin hij bij het inventariseren en waarderen van watererfgoed betrokken is geweest. Momenteel werkt hij als adviseur gebiedsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam en houdt hij zich bezig met verschillende projecten op het gebied van erfgoed en water.

 

ICOMOS Water & Heritage Conferentie, 25-26 november 2016:

‘Water and Heritage for the Future’ was de titel van de twee-daagse internationale conferentie, georganiseerd door ICOMOS NL en het ‘Centre for Heritage and Development’, op 25 november aan de Technische Universiteit Delft en op 26 november in Fort Vechten, in Bunnik / Provincie Utrecht.
De conferentie ‘Water and Heritage for the Future’ was georganiseerd om het onderwerp Water en Erfgoed te belichten in de context van het huidige debat over duurzaamheid (VN Duurzaamheidsagenda voor 2030). lees meer

Diederik Six, Maaike Goedkoop en Eleonora Blanc waren betrokken bij de organisatie en zullen een terug- en een vooruitblik geven op wat de conferentie heeft opgeleverd en welke vervolgactiviteiten er te verwachten zijn.

 

************************************************

Tijd: De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Adres: Dutch Culture, Herengracht 474

Kosten: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk

en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl