ICOMOS lezing: Nederland, India en de VOC, 14 juni 2017

14 juni 2017 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:
Nederland deelt een lange gezamenlijke geschiedenis met India, om te beginnen met de VOC, waar sporen nu nog van zichtbaar zijn. Maar deze sporen, zoals grafmonumenten zijn langzaam maar zeker aan het afbrokkelen.
Nanette de Jong vertelt over de restauratie op de begraafplaats de Karikop in Nagapattiman, Leon Bok zet deze grafmonumenten in internationaal perspectief.
Lennart Bes / Universiteit Leiden, schetst de positie van de VOC in India, zoals die in archieven nog te achterhalen is. Welkom!

 

Datum:           Woensdag 14 juni 2017

Tijd:                19.30-21.30 uur (borrel en maaltijd vanaf 18.30 uur)

Plaats:             Dutch Culture, Herengracht 474 in Amsterdam

Onderwerp:    Nederland en India

Sprekers:       Lennart Bes, Leon Bok en Nanette de Jong

 

De VOC in India door Lennart Bes

Wat zocht de VOC in India, hoe verging het de Compagnie in dit enorme gebied, en wie kwam men daar tegen? Deze lezing beoogt een algemeen overzicht te bieden van de uitgebreide Nederlandse aanwezigheid in India in de periode 1600-1800. Er wordt niet alleen gekeken naar commerciële contacten, maar ook – in het kielzog daarvan – naar politieke en culturele relaties tussen Nederlanders en lokale partijen. Verder gaat de lezing in op de uiteenlopende posities van de VOC in de verschillende regio’s van India, variërend van dominant tot ondergeschikt. Tenslotte is er aandacht voor de VOC-archieven en andere historische bronnen die het resultaat zijn van deze eerste ontmoeting tussen India en Nederland.

 

De Karikop begraafplaats te Nagapattinam, India, in relatie tot Nederlandse begraafplaatsen elders in de wereld – een pleidooi voor de uniciteit van deze locatie door Leon Bok

Zijn de Nederlandse begraafplaatsen op de kust van India uniek te noemen? Wat lieten de Nederlanders zoal achter op hun reizen over de wereld wanneer ze geconfronteerd werden met de dood? Het zijn vragen waar Leon Bok in zijn presentatie aandacht aan zal besteden. Hij zal duidelijk maken waarom de begraafplaatsen in India een aparte plaats innemen, niet alleen binnen de nalatenschap van de VOC maar ook binnen het funeraire landschap dat de Nederlanders overal op de wereld hebben nagelaten. En zijn de Nederlanders daarin uniek? Aan de hand van foto’s geeft Leon Bok antwoorden of stelt vragen. Want nog lang niet alles is bekend of te beantwoorden.

 

Restauratie van twee VOC-grafmonumenten op de Karikop begraafplaats te Nagapattinam, India, door Nanette de Jong

Om tot een goede restauratie van de begraafplaats te komen heeft van 17 tot en met 19 mei een unieke workshop plaatsgevonden in Chennai. Deze workshop werd georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met INTACH, de Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Naast de technische aspecten zijn met name het lokale draagvlak en een duurzame toekomst voor de begraafplaats aan de orde geweest. Waarbij is gebleken dat een mooi verhaal veel belangrijker is dan historische feiten.

 

Sprekers: 

Lennart Bes studeerde geschiedenis van India in Leiden en werkte vervolgens bij het Nationaal Archief, waar hij zich bezighield met VOC-archieven wereldwijd. Momenteel doceert hij in Leiden Aziatische geschiedenis, geschiedenis van de Europese expansie en het gebruik van VOC-archieven. Daarnaast rondt hij een proefschrift af over hofcultuur in Zuid-India tussen de 16de en 18de eeuw.

Leon Bok studeerde in 1993 af op het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Sinds 2002 is hij betrokken bij de stichting Dodenakkers.nl waarvoor hij inmiddels ook veel Nederlands funerair erfgoed buiten Nederland heeft bezocht en onderzocht. Vanuit de stichting was hij betrokken bij begraafplaatsen in Indonesië, Japan, Suriname en recent dus ook in India. Daarnaast heeft Leon Bok een eigen adviesbureau dat zicht vooral richt op historische begraafplaatsen in Nederland. Door te publiceren in binnen- en buitenland, het geven van lezingen en het verzorgen van excursies probeert hij anderen enthousiast maken over dit bijzondere erfgoed.

Nanette de Jong is in 1993 afgestudeerd en werkt sinds 2009 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als adviseur Bouwkunde. Getraind als restauratie-architect aan de Technische Universiteit van Delft heeft zij altijd in de monumentenwereld gewerkt. Als zelfstandig architect en bij overheden als Bureau Monumenten & Archeologie in Amsterdam. Haar buitenlandervaringen in Ghana, Zanzibar, Japan, Marokko, China en Kenia zet zij in voor gedeeld erfgoedprojecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vorig jaar in een missie naar Suriname voor de rehabilitatie van de Nederlandse begraafplaats “de Oranjetuin” in Paramaribo en onlangs in de samenwerking met India ten behoeve van de Karikop begraafplaats.

 

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

 

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

 

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is gezien het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk, niet vrijblijvend en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl