ICOMOS: Syrië’s Bedreigd Erfgoed, 8 oktober 2014

8 oktober 2014 | 19.30 uur | ,
Deel dit bericht:

Woensdag 8 oktober staat de ICOMOS lezing in het teken van Syrië, met de focus op het bedreigde erfgoed. Helaas is dit een zeer actueel thema. Naast het leed dat de bevolking wordt aangedaan, worden ook indrukwekkende erfgoedschatten van dit land ernstig bedreigd en daarmee de culturele erfenis van de gehele mensheid. Twee sprekers met jarenlange ervaring in Syrië en andere conflictgebieden zullen hun ervaringen met ons delen.

 

Syrië nu: het verleden verwoest door Peter Akkermans

Syrië is een land met een ongelooflijk rijk verleden. De culturele erfenis is groots en divers, en reikt van ruim tienduizend jaar oude dorpen tot grote steden uit de Bronstijd en schitterende paleizen uit de Middeleeuwen. De nu al jaren durende oorlog in Syrië heeft, naast alle menselijk leed, ook dramatische gevolgen voor dat culturele erfgoed: verwoestingen en plunderingen van archeologische vindplaatsen en eeuwenoude monumenten zijn aan de orde van de dag, evenals het leegroven van musea. In deze lezing komt het verwoeste verleden aan de orde, op basis van de persoonlijke ervaringen van de spreker.

Erfgoed, conflict en vrede door René Teijgeler

René Teijgeler zal met de burgeroorlog in Syrië als voorbeeld uitleggen wat de relatie tussen erfgoed, conflict en vrede is. Erfgoed als betwist goed, erfgoed als instrument om de ander te beschadigen en erfgoed voor wapens. Maar ook erfgoed voor vredesopbouw, erfgoed als ontmoeting en erfgoed tot verzoening. Dat kan alles erfgoed zijn.

Er zijn veel regels, niet alle afdoende, om de materiele geschiedenis te beschermen in een conflict. Echter bijna alle erfgoed instanties wachten tot het conflict voorbij is om actie te ondernemen. Dan is van bescherming geen sprake maar kun je slechts op de puinhopen aan de reconstructie beginnen. Bescherming van de materiële cultuur begint in vredestijd. Dat is de les die we uit het risico management leren. Maar ook tijdens een oorlog kun je al het nodige doen en zelfs, zoals Heritage for Peace laat zien, een voorzichtig begin maken met vredesopbouw

Sprekers: 

Peter Akkermans is hoogleraar Archeologie van het Nabije Oosten aan de Universiteit Leiden, en daarnaast Vice-Decaan van de Faculteit der Archeologie van deze universiteit. Hij was ruim 25 jaar lang zeer actief betrokken bij het archeologische onderzoek in Syrië en leidde tot het uitbreken van de oorlog in 2010 grootschalige opgravingen op een reeks vindplaatsen in het land. Momenteel voert Akkermans archeologisch veldwerk uit in de woestijn van Jordanië.

René Teijgeler begon zijn studie sociologie in 1970. Na een ‘career move’ begon hij als gediplomeerd restaurator op de Koninklijke Bibliotheek. Met de nadruk op materiële cultuur studeerde hij in 1996 cum laude af in de antropologie. In hetzelfde jaar begon hij zijn advies- en onderzoeksbureau Culture in Development. Na opdrachten voor Fair Trade kwam hij via het risk management met andere delen van de erfgoedsector in aanraking. Nu werkt René voor internationale organisaties in ramp- en conflictgebieden om erfgoed te beschermen. In februari richtte hij samen met Esper Sabreen de NGO Heritage for Peace op om het erfgoed in de Syrische burgeroorlog te redden.

 

Entree: 

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518 sous.

 

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

 

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk

en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl