ICOMOS: Waarheen met Westfort / Zuid Afrika? 8 februari 2017

8 februari 2017 | 19.30 uur | DutchCulture, Amsterdam
Deel dit bericht:

‘Waarheen met Westfort?’ is de titel van de ICOMOS lezing op 8 febrari 2017. Westfort, ooit een schilderachtige leprozeninrichting buiten Pretoria en gebouwd door Nederlandse architecten in 1890, heeft zijn functie verloren en verkommert. Binnen het gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma met Zuid Afrika en samen met studenten Heritage & Architecture TU Delft, zoekt de Rijksdienst Cultureel Erfgoed naar een vitale herbestemming voor Westfort en zijn bewoners.

 

Datum:           Woensdag 8 februari 2017

Tijd:                19.30-21.30 uur (borrel en maaltijd vanaf 18.30h.

Plaats:            DutchCulture, Herengracht 474 in Amsterdam

Onderwerp:    vm. Leprozenkolonie Westfort in Pretoria, Zuid-Afrika

Sprekers:       Peter Tetter, Merel Godrie, Guus Bening en Jules Stefelmanns

 

Waarheen met Westfort?

Toekomstperspectief voor een vergeten leprozenkolonie in Zuid-Afrika.

Westfort, ooit een schilderachtige leprozeninrichting buiten de stad Pretoria, heeft ruim honderd jaar na de oprichting zijn functie verloren. Het uitgebreide complex, ooit gebouwd in een glooiend landschap, staat er nu als een erbarmelijk-verwaarloosde krottenwijk bij te midden van een oprukkende voorstedelijke-nieuwbouw. De leprozeninrichting was in de 1890-er jaren door Nederlandse architecten ontworpen. Deze herkomst in combinatie met de maatschappelijke urgenties en een actuele herbestemmingsopgave was voldoende aanleiding voor een meerjarige samenwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland met als doel een nieuw toekomstperspectief voor Westfort en zijn bewoners te creëren.

Op verzoek van de Universiteit van Pretoria en de gemeente Tshwane, waaronder Westfort nu ressorteert, hebben studenten van de afdeling Heritage and Architecture van de Techniche Universiteit Delft met steun van het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma de toekomst van Westfort als ontwerpopgave onderzocht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed poogt tegelijk de diverse erfgoedbelangen te verbinden en Tetteroo Media heeft het proces geregistreerd.

De casus Westfort wordt deze avond gepresenteerd aan de hand van de documentaire van Tetteroo Media, de ervaringen van Merel Godrie (RCE) en de herbestemmingsontwerpen van de Delftse studenten, gepresenteerd door Guus Bening en Jules Stefelmanns.

Zoals zal blijken, ligt die vitaliteit van Westfort evenzeer in zijn bewoners als in zijn erfgoed.

Sprekers: 

Peter Tetteroo is televisiejournalist en filmmaker. Hij reist de hele wereld rond voor reportages met een maatschappelijk thema. Hij was 15 jaren in dienst van de KRO en verwierf grote bekendheid met de film Welcome to North Korea, waarvoor hij werd onderscheiden met een internationale Emmy Award in New York. In samenwerking met de RCE heeft hij diverse documentaires vervaardigd; onder andere in Indonesië, Madagaskar, Suriname, Argentinië en Australië.

Merel Godrie is werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als adviseur Wettelijke Taken. Tijdens haar studie Antropologie heeft zij zich beziggehouden met de problematiek van illegale migranten in de Zuid-Afrikaanse townships. Na haar studie heeft zij op dit onderwerp ook veldwerk verricht in Kaapstad. In het kader van het Gedeeld Erfgoedprogramma is zij betrokken bij de revitalisatie van Westfort.

Guus Bening is recent afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Als
afstudeerproject voor zijn master Heritage & Architecture heeft hij een herontwikkelingsplan
gemaakt voor de voormalige leprozerie Westfort waarbij Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
invloeden samenkomen. Daarnaast heeft hij tijdens zijn studie verschillende herbestemmingen ontworpen voor religieus en industrieel erfgoed in Nederland. Hierbij staat een terughoudende en realistische aanpak met veel respect voor de waardes van het erfgoed centraal. Dit jaar is hij bezig met het ontwerpen en uitvoeren van een renovatieproject. Zijn portfolio is te vinden op:www.guusbening.nl

Jules Stefelmanns is onlangs afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij vervulde zijn Bachelor- en Mastertraject bij Architecture and the Built Environment met als afstudeerrichting Heritage and Architecture. Zijn focus lag daarbij op Health Environment en Hospitality. Studio Westfort vormde zijn afstudeerproject. Hij heeft eerder stages gelopen bij Geurst & Schulze Architecten en bij Vanschagen Architecten. Daarbij lag een sterke focus op het herbestemmen van oude kantoorpanden. Sinds kort is hij werkzaam bij Kei Ontwerp in Krimpen aan den IJssel.

 

************************************************

Tijd: De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Adres: DutchCulture, Herengracht 474

Deelname: Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding: voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk
en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl