Keti Koti / Vrijheidstafel 5 mei UITGESTELD naar later tijdstip

5 mei 2015 | 17.00 uur | ,
Deel dit bericht:

Door onvoorziene omstandigheden, hebben wij helaas moeten besluiten de Keti Koti / Vrijheidstafel van 5 mei uit te stellen tot een later tijdstip. Wij hopen deze symbolisch zo betekenisvolle samenkomst op een later tijdstip door te laten gaan, in de periode rond de traditionele herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

 

xxxxxxxxxxxxxx         xxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxx

 

Met veel plezier geven wij gehoor aan de oproep van Burgemeester Van der Laan om de 5 mei-viering met een Vrijheidsmaaltijd een extra feestelijk tintje te geven, dat ook relevantie heeft voor ons huis, het Geelvinck Hinlopen Huis.

De Vrijheidsmaaltijden is een initiatief van het Amsterdamse Comité 4 & 5 mei.

Museum Geelvinck organiseert deze Vrijheidsmaaltijd in samenwerking met De Keti Koti Dialoog tafel, een initiatief van Mercedes Zandwijken.

Juist door de relatie te leggen tussen het slavernijverleden en de bevrijding, die in brede zin – niet alleen beperkt tot de bevrijding van het Europese deel van ons Rijk aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog – gevierd wordt, maakt deze Vrijheidstafel extra bijzonder.

De opening wordt verricht door Boudewijn Oranje, bestuursvoorzitter Stadsdeel Centrum.

 De Keti Koti Dialoog Tafel

Een Keti Koti Dialoog Tafel (KKT) is een nieuwe traditie om stil te staan bij de herdenking en de afschaffing van de slavernij en is geïnspireerd op de Joodse Seidertafel, de Marokkaanse Iftar maaltijden en de Nederlandse Dialoogtafels. De Keti Koti Tafel is een voorbeeld van een “uitgevonden traditie”[1] en staat in het teken van Herdenken, Verbinden , Reflecteren , Vrijheid en Vieren. Tijdens een gereconstrueerde slavenmaaltijd zal op 5 mei stil gestaan worden bij het thema Vrijheid en Onvrijheid, middels het delen van de verschillende meningen en ervaringen over de gevolgen van het slavernijverleden en de tweede wereldoorlog op onze belevenis van vrijheid.

Het Geelvink Hinlopen Huis

Albert Geelvinck, bouwheer van het Geelvinck Hinlopen stadspaleis, gaf als directeur van de Sociëteit van Suriname in 1692 opdracht tot de aankoop van 500 zwarten in West-Afrika ten behoeve van slavenarbeid in Suriname. Ook de generaties bewoners na hem hadden een significante betrokkenheid bij het Nederlandse slavernijverleden. Met de Keti Koti Vrijheidsmaaltijd wil Museum Geelvinck dit gedeelde verleden bij de huidige 5 mei vrijheidsviering betrekken.

De Doelgroep

De doelgroep voor deze bijzondere Keti Koti Dialoog tafel zijn leden uit de Joodse, Indische, Surinaamse, Antilliaanse, Noord-Afrikaanse, Turkse en autochtone gemeenschap, evenals vluchtelingen uit de diaspora, allen Amsterdammers en met name jongeren uit Stadsdeel Centrum.

Doelstelling

Het bewerkstellingen van meer begrip en kennis van onze verschillende geschiedenis in relatie tot vrijheid en onvrijheid. Dit door middel van een gezamenlijke vrijheidsmaaltijd, dialoog en het verrichten van oude en nieuwe symbolische handelingen.

 Deelname

U kunt aan de Keti Koti Vrijheidstafel deelnemen, maar reserveren is wel noodzakelijk, de plaatsruimte is beperkt.

Voor reserveringen, zie hiernaast (met iDeal)

Kosten

Volwassenen: € 10

Jongeren tot 18 jaar: € 5
(graag ons eerst even mailen; als volwassene opgeven en u ontvangt dan het teveel betaalde terug)

info@geelvinck.nl

 

 

[1] Uitgevonden tradities (Engels: invented traditions) zijn nationale symbolen en rituelen die worden voorgesteld als oude tradities. Door te verwijzen naar een ver verleden wordt een nationale identiteit geschapen die de nationale eenheid bevordert of het bestaan van bepaalde instituties of culturele gebruiken legitimeert.