Beethoven’s Egmont – Ode aan de Vrijheid // UITVERKOCHT

22 november 2020 | 16.00 uur | Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg, Amsterdam
Deel dit bericht:

Dit concert – voor zeer beperkt publiek toegankelijk – is helaas reeds UITVERKOCHT!
Wel binnenkort te zien:: de videoregistratie komt binnenkort on-line

Goethes’ Treurspel Egmont

Beethovens ‘toneelmuziek’ bij Goethes’ Egmont is veel beroemder geworden dan het treurspel zelf. Het dramatisch levenseinde van Graaf Egmont greep Beethoven sterk aan. In de muziek van de Egmont drukt Beethoven zijn eigen vrijheidsidealen uit.

Lamoraal Graaf van Egmont

Een tijdcapsule neemt u mee voor een reis naar het Nederland van het verleden, aan het begin van de tachtigjarige oorlog. We volgen graaf Lamoraal van Egmont. Hij protesteert tegen de brute maatregelen en onderdrukking door de Hertog van Alva. Als Egmont wordt uitgenodigd hierover in gesprek te gaan, is de vrees dat dit een vals voorwendsel is om Egmont te arresteren. Desondanks weigert hij weg te lopen en zijn vrijheidsideaal op te geven. De angst wordt bewaarheid: Hij wordt gevangengezet en – de wanhopige inspanningen van zijn minnares Klaartje ten spijt – ter dood veroordeeld.

Ode aan de Vrijheid

Beethoven was een fervent aanhanger van de idealen van de Franse Revolutie. Hij barste daarom in woede uit toen Napoleon zichzelf daarna tot Keizer bekroonde. Hij bleek niet de vrijheidsstrijder te zijn die Beethoven voor ogen had, maar een veroveraar en een alleenheerser. Hij kraste Napoleons naam uit de partituur van de Eroica Symfonie, die aan hem was opgedragen. Zo hard, dat er alleen nog maar een gat in het papier te zien was.
Die vrijheidsstrijder zag Beethoven wel in Egmont. De Nederlandse graaf en zijn heroïsche zelfopoffering – vooral in de vorm die Goethe van deze geschiedenis heeft gemaakt – was voor Beethoven een uitermate geschikt onderwerp om uiting te geven aan zijn eigen vrijheidsidealen en bezorgdheid rondom de politieke situatie van zijn tijd. Hij gaf daarom met veel graagte gehoor aan de oproep van Goethe om muziek te maken dat diende ter begeleiding van Goethes toneelstuk Egmont. De schrijver Franz Grillparzer bracht een tekst uit die – los van het toneelstuk van Goethe – bij de muziek van Beethoven kon worden voorgedragen. De teksten van de liederen gezongen door Klaartje (Klärchen) zijn daarbij wel van Goethe.

Ludwig van Beethoven – Egmont, Op. 84

toneelmuziek bij Goethes Egmont (bewerking voor piano quatre-mains, sopraan en verteller

1.        Overture: Sostenuto, ma non troppo – Allegro
2.        Lied: “Die Trommel gerühret”
3.        Entracte: Andante
4.        Entracte: Larghetto
5.        Lied: “Freudvoll und leidvoll”
6.        Entracte: Allegro – Marcia
7.        Entracte: Poco sostenuto e risoluto
8.        Klärchens Tod
9.        Melodram: “Süßer Schlaf”
10.      Siegessymphonie: Allegro con brio

Voordracht:

Simon Mulder

Sopraan:

Meneka Senn

Piano quatre-mains:

Tobias Borsboom & Yukiko Hasegawa

Tekst:

Tobias Borsboom, gebaseerd op de begeleidende declamatorische tekst van Franz Grillparzer

Text is Dutch spoken

 

Instrument:

Rosenberger fortepiano 1830Locatie

Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg

Luther Museum in de Wittenberg De Geelvinck Salon heeft een nieuw onderdak gevonden in het gebouw, waar sinds juni  2019 het Luther Museum in is gevestigd, ook bekend als de Wittenberg. Deze naam is een verwijzing naar de stad waar Luther eens zijn stellingen bekend maakte. Het gebouw, dat dateert uit 1772, bevindt zich in de Plantagebuurt, tussen Weesperstraat en Roetersstraat, op de hoek, waar Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Keizersgracht samenkomen. Het adres van het Luther Museum en de kerkzaal is Nieuwe Keizersgracht 570.

The Geelvinck Salon has found a new home in the building, which since June 2019, houses the Luther Museum, also known as the Wittenberg. This name is a reference to the city where Luther once made his theses known. The building, which dates from 1772, is located in the Plantagebuurt between Weesperstraat and Roetersstraat on the corner where Nieuwe Kerkstraat and Nieuwe Keizersgracht meet. The address of the Luther Museum and the church hall is Nieuwe Keizersgracht 570.

Lees verder
Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam