Jurn Buisman

Curriculum Vitae

 

Naam:
Jurjaen (Jurn) Anton Willem Buisman (1960)

 

Carrière

2011 – heden: initiator en zakelijk leider, Geelvinck Fortepiano Festival

1989 – heden: initiator en CEO, Museum Geelvinck Hinlopen Huis; sedert 2016: Museum Geelvinck

1997 – 2004: (honorair) vertegenwoordiger in de Benelux van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van de Russische Federatie en directeur van het Foreign Investment Promotion Centre van Rusland (vervolgens tevens Belarus en, later, het GOS) in Amsterdam

1990 – 2014: President-Directeur, Ten Doesschate Buisman Groep, Amsterdam

1987 – 1990: Algemeen Directeur, Buko BV (holding Ten Doesschate Groep), Wapenveld

1986 – 1987: Staff Accountant, Peat, Marwick & Mitchell Accountants (nu KPMG), Amsterdam

1984 – 1987: Commissaris, Buko BV (familieholding), Heerde

 

Opleiding

1987 – 1992: diverse financiële opleidingen NIBE, NVBA, Euroforum, Art Law e.a.

1987 – 1988: 2e jaar, Register Controller, VU Amsterdam (niet afgemaakt)

1984 – 1987: opleiding Register Accountant NIVRA (KUB, UvA) (eindexamen niet afgemaakt)

1980 – 1986: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), doctoraal examen
– Bedrijfseconomie
– Bestuurlijke Informatiekunde

1983: kandidaatsstage financial futures, NMB, London Branch, Londen, VK

1978 – 1980: Rijksuniversiteit Groningen, Econometrie (niet afgemaakt)

1972 – 1978: Atheneum (voorheen Lyceum), CSG “De Heertganck”, Heerde

 

Huidige actieve nevenfuncties en lidmaatschappen

– honorair consul van Belarus te Amsterdam

– secretaris generaal, ICOMOS Nederland

– commissaris, JAW Beheer BV (management & advies)

– voorzitter, conviviumbestuur, Slow Food Convivium Amsterdam Centrum

– voorzitter, stichtingsbestuur, Stichting Sweelinck Collectie

– voorzitter, stichtingsbestuur, Stichting Keurtuinen Amsterdam

– ad interim voorzitter, stichtingsbestuur, Stichting Nederlands Muziek Museum

– penningmeester, stichtingsbestuur, Stichting Manus Brinkman Fund

– bestuurslid, stichtingsbestuur, Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

– bestuurslid, Stichting “Muzikale Avonden aan de Amstel”

– expert en voting member, ICOMOS-IFLA International Science Committee Cultural Landscapes (ISCCL)

– lid Comité van Aanbeveling, Erve IJzerman, Wapenveld

– lid Comité van Aanbeveling, Beethoven Festival Zutphen

 

Qualitate qua Museum Geelvinck zakelijk leider / directeur-bestuurder van:

– Stichting Geelvinck Fortepiano Festival

– Stichting Geelvinck Wandelconcerten

Qualitate qua Museum Geelvinck actief lid van:

– ICOM CIMCIM

– ICOM DemHist

– ICOM ICLCM

– ICOM

– EFFE / Europe for Festivals – Festivals for Europe

– REMA – European Early Music Network

– Interpret Europe

– Europa Nostra

– sKBL / Stichting Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen

– Casa della Memoria

– ENCOUNTER

En tevens lid van diverse andere gremia.

 

Burgerlijke staat

Gehuwd met Dunya Verwey

 

Biografie

Sedert 2016 initiator en lead manager van het samenwerkingsverband Geelvinck Muziek Musea. Realisatie van onder Geelvinck Muziek Museum Zutphen (2017-2019) en Geelvinck Muziek in Musea (concerten in musea en historische locaties door heel Nederland).

Vanaf 2007 met nauw bij de Sweelinck Collectie (opgenomen onder de vleugels van Museum Geelvinck). Onder meer samen met partners een poging gedaan Felix Meritis over te nemen. Ontwikkeling van de Geelvinck Salon (wekelijkse concerten op historische piano’s), Geelvinck Wandelconcerten (tezamen met drie ensembles oude muziek) en Geelvinck Fortepiano Festival met onder meer New Frontiers (nieuwe composities) en het Geelvinck Fortepiano Concours (onder meer Chopin Award). Oprichter en eerste voorzitter van de Chopin Stichting Nederland (lid IFCS).

Sedert 1996 initiator van diverse culturele en maatschappelijke projecten en gremia in Nederland en Rusland, alsook in relatie tot de Verenigde Naties: Maecenas World Patrimony Foundation (onder meer leiding gegeven aan de restauratieprojecten van Marc Chagall’s “Peace window” in de hal van het hoofdkantoor van de VN in New York en en Hendrik Sørenson monumentale wandschildering “Le Rêve de la Paix” in het Palais des Nations in Genève) en de ngo Comprehensive Dialogue among Civilizations.

Vanaf 1989 (publieke opening 1991) trekker van Museum Geelvinck Hinlopen Huis (nu: Museum Geelvinck) en organisator van tentoonstellingen in het museum, alsook in het buitenland (onder meer in St. Petersburg, Moskou, Genève, Kaohsiung en Straatsburg). Vanaf 2004 full-time de feitelijke leiding van Museum Geelvinck (vanaf 2012 algemeen directeur) en zakelijk leider van daaraan verwante cultureel erfgoedgerelateerde initiatieven. Met name actief met conceptontwikkeling en fondsenwerving.

In 1994 betrokken bij de opvolging binnen Scheepswerf Peters te Kampen en t/m 2000 aldaar namens de familie Peters lid Raad van Commissarissen.

Vanaf 1992 drie jaar deelnemer aan het World Economic Forum (WEF) en daarna betrokken bij diverse activiteiten gerelateerd aan het WEF. Tweede helft jaren ’90 actief betrokken bij het Sint Petersburg Economic Forum en bij Global Forum. Deelnemer aan diverse internationale conferenties.

Vanaf 1990 actief in Rusland en Oost-Europa met uiteenlopende projecten. In 1997 het Benelux kantoor voor het Foreign Investment Promotion Centre (FIPC) onder het Ministerie van Economische Ontwikkeling van de Russische Federatie opgezet (als zodanig onder meer actief binnen WAIPA) en uit dien hoofde betrokken bij twee zittingen van de Gemengde Commissie Nederland-Rusland. Met verschillende internationale partners actief als adviseur voor investeringsprojecten onder de naam Buisman Partners. FIPC werd uitgebreid met Belarus en later GOS. Tevens vertegenwoordiger van onder meer het Russian Federal Property Fund en later de Russian Financial Corporation, alsmede onder meer investeringsbevordering voor Belarus, Oekraïne en Moldavië. Eind jaren ’90 mede-initiator en co-voorzitter van East-West Development Group. Onder meer penningmeester Stichting Democratische Media Rusland. In de jaren na 2003 zijn deze activiteiten geleidelijk afgebouwd. Tot op de dag van vandaag actief betrokken bij de ontwikkeling van de culturele relatie met Rusland en Belarus.

In 1990 betrokken bij de verkoop van Euroma BV te Wapenveld (nu: Koninklijke Euroma BV).

Vanaf 1989 t/m 1993 leidinggevend aan de restauratie van het Geelvinck Hinlopen Huis en vervolgens het koetshuis daarvan.

In 1989 zetelhouder op de ROEFEX (olietermijnbeurs) en daarna deelnemer in Kumako (olietermijnhandel op IPEX). Nadat deze deelneming zes jaar later werd afgestoten in de jaren daarna betrokken geweest bij advisering op het terrein van gas (onder meer bij de Nederlandse deelname in Nord Stream) en verschillende malen deelgenomen aan de UNECE Working Group Gas (nu: Group of Experts on Gas).

Vanaf 1988 t/m 1990 leidinggevend aan de reorganisatie en automatisering van Euroma BV.

Vanaf 1987 als adviseur betrokken bij verschillende culturele ondernemingen en projecten, waaronder in 1988 als initiator en later CEO het Maecenasfonds ter overbrugging van de kloof tussen particuliere collecties en musea (vanaf 1991 met toestemming van De Nederlandsche Bank: Maecenas Portfolio NV); vervolgens in de jaren ’90 eveneens betrokken bij de reorganisatie van het fonds, waaruit dan onder meer Antiquair Van Rossum & Co. wordt verzelfstandigd.

 

Onderscheidingen

1999: Doctor h.c., Geesteswetenschappen, “Yaroslav-the-Wise” Novgorod State University, Veliky Novgorod, Rusland

2004: Ereteken, Handelsvertegenwoordiging van de Russische Federatie te Berlijn

2009: Erevoorzitter, Rusland & GOS Tafel van de Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

2015: Erelid, stichtingsbestuur, Stichting Erfgoed van de Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam