Beethoven, Bommen & Basjkieren: Kaoru Iwamura – fortepiano & Guy Sonnen – bas

6 november 2020 | 17.00 uur | Huize Kolthoorn, Heerde

Beethoven, Bommen & Basjkieren – Kanongebulder voor Fortepiano & Bas ten tijde van Napoleon

Beethoven, Bombs & Bashkirs – Roaring Canons for Fortepiano & Bass in Napoleon’s Era

Programma “Beethoven, Bommen & Basjkieren”

– Beethoven’ Des Kriegers Abschied’ WoO 143 (1814)

– Beethoven: 7 variaties op thema ‘God save the king’ (1803/1804)

– Boris Sheremetev (1822-1906) ‘ik hield en houd van jou’  (tekst: Pushkin) (1859)

– Beethoven: ‘Wellington’s Sieg’ Symphonie – pianosolo versie met janitsaar pedalen (1816)

(twee delen)

Interval

– Beethoven:  6 variaties op  ‘Turks mars’ (1809/10)

– Johann Wilhelm Wilms (1772 – 1847): ‘Die Schlacht von Waterloo oder La Belle – Alliance’ am 18ten Junij 1815. Ein historisches Tongemählde für das PIANO FORTE’  Op. 43 (piano + Guy als verteller)

– Schumann: ‘Die beiden Grenadiere’  tekst Heinrich Heine, lied met Guy

Instrument:

Joseph Dohnal, Wenen ca. 1830, 5 pedalen, met Janitsarenbel en trom
Joseph Dohnal, Vienna ca 1830, 5 pedals, with Janitsar bell and drum

Informatie voor de bezoeker

Alle concerten van het Geelvinck Fortepiano Festival 2020 worden opgenomen en op een later (spoedig) moment via Vimeo uitgezonden. De uitzenddatum maken wij bekend op onze website, in onze Geelvinck Nieuwsbrief en op onze social media.
Door uw aanwezigheid stemt u in met de mogelijkheid dat u in beeld komt.

Beethoven, Bommen & Basjkieren – Kanongebulder ten Tijde van Napoleon

November 1813: De Lage Landen zuchten onder de Franse bezetting. Een maand eerder is Napoleon verslagen bij Leipzig en de Geallieerde legers zetten de achtervolging in. Het Russische 1e Regiment Basjkieren legt een schipbrug over de IJssel bij Veessen. De onverschrokken ruiters uit het steppengebied aan de voet van de Oeral kunnen nu vanuit hun bivak in Wijhe snel doorstoten naar het westen: de schrik zit er bij Napoleons troepen goed in. Dichters en componisten vertalen de spanningen van die tijd in tekst en muziek: Johann Wilms, Heinrich Heine, Robert Schumann, Boris Sheremetev, Ludwig van Beethoven en velen meer.
De bronzen Basjkierse ruiter is vervaardigd door de kunstenaar Alexander Taratynov.
Meer informatie: www.ruiterbeeld.nl

 

Beethoven, Bombs & Bashkirs – Roaring Canons for Fortepiano & Bass in Napoleons era

November 1813: The Low Countries are suffering under French rule. A month earlier, Napoleon is defeated at Leipzig and the Allied forces pursuit the French. the Russian 1st Bashkir Regiment built a ship-bridge over the River IJssel near the village of Veessen. These fearless riders, who had made their way from the foothills of the Ural, could now quickly push through from their basecamp in Wijhe to the Western parts of the Netherlands. Within weeks, the Dutch people get rid of Napoleon’s grasp. Poets and composers translate the tensions of their times into texts and melodies: Johann Wilms, Heinrich Heine, Robert Schumann, Boris Sheremetev, Ludwig van Beethoven and many more.

The statue of a Bashkir rider was created by the sculptor Alexander Taratynov.
More information: www.ruiterbeeld.nl

 

Informatie voor de bezoeker:

Ticket

Uw kaartje à € 25 is inclusief een plek bij de live opname van het concert, een drankje & kosteloos link voor de online-uitzending van het door u bijgewoonde concert te bekijken

Met uw ticketaankoop steunt u de musici in deze moeilijke tijd, nu er zoveel concertzaken gesloten zijn, maar niet het LMA.!

 

Het live concert bijwonen 

De concerten in het kader van het Geelvinck Early Piano Festival 2020 hebben een ander format dan u gewend bent. Alle concerten worden opgenomen, wat met zich meebrengt dat de daarbij behorende apparatuur deel van de setting zal zijn. De opnames worden op een later (spoedig) moment via Vimeo uitgezonden. De uitzenddatum maken wij bekend op onze website, in onze Geelvinck Nieuwsbrief en op onze social media.
Door uw aanwezigheid stemt u in met de mogelijkheid dat u in beeld komt. In verband met de opname verzoeken wij u OP TIJD aanwezig te zijn. Advies niet later dan: 16.45 uur.

 

Corona-maatregelen

Het Huize Kolthoorn houdt zich aan de door de overheid opgelegde beperkende maatregelen om het gevaar van Covid-19 verspreiding te beperken. Het aantal bezoekers aan het museum en de concerten is zeer beperkt. Er geldt een bezoekersprotocol met aanwijzingen, waarvan wij u verzoeken deze goed in acht te nemen. Mondkapje dragen is vanzelfsprekend en doet u pas af wanneer u gezeten bent. Wij (het Luther- en Geelvinckteam) wensen u een plezierig bezoek.

Voor meer informatie, klik heer

 

Information for the visitor:

Ticket

Your ticket includes a place at the live recording of the concert, a free drink & free entry to the online festival episodes relating to this concert

Your ticket purchase is a great support for the musicians, now concert venues are closing their doors, but not the LMA!

 

Attending the live concert

The festival concerts will have another format than you are used to. All concerts of the Geelvinck Early Piano Festival 2020 will be recorded, which means that the necessary equipments is part of the scene. The recordings will be broadcasted on Vimeo at a later (soon) moment. We will announce the broadcast date on our website, in our Geelvinck Newsletter and on our social media. Please note that the format of the concert may be altered to fit with our accompanying podcasts.

By your presence, you agree to the possibility that you will be shown. In connection with the admission, we request that you be present ON TIME. Advice no later than: 4.45 pm.

 

Corona measures

Kolthoorn House adheres to government-imposed restrictions to limit the danger of Covid-19 spread. The number of visitors to the museum and the concerts is very limited. There is a visitor protocol with instructions, which we ask you to carefully observe. Wearing a face mask is essential and should not be removed until you are seated. We (the Luther and Geelvinck team) wish you a pleasant visit.

For more information, click here

 

Videostream – Geelvinck Festival Online!

Onze online festival zal plaatsvinden in december 2020! informatie over de online videostream volgt binnenkort.

Our online festival is launching in December 2020! Information about watching the videostream online will be available soonLocatie

Huize Kolthoorn

De Gelderse villa Huize Kolthoorn in de gelijknamige buurtschap, werd in 1880 op een steenworp van de grote en veel oudere boerderij van het landgoed gebouwd. Indertijd omvatte het landgoed - gelegen tussen de IJssel en de Noord-Veluwe - eveneens het aanpalende bos- en heidegebied (nu Landgoed Boshoven). Het landgoed werd in 1899 aangekocht door de gevierde kunstschilder Jan L. Kleintjes (1872-1955) en zijn vrouw Hedwig Kleintjes - van Osselen (1871-1936), dochter van de bekende kinderboekenschrijfster, Berta van Osselen - van Delden (1847-1936) en zelf ook kunstenares. Kolthoorn groeide in die jaren uit tot een centrum waar kunstenaars van diverse pluimage elkaar ontmoetten.

Lees verder
Kamperweg 23
8181 CS Heerde