‘De Zwarte Mozart’: Mirelys Morgan Verdecia – viool & Artem Belogurov – fortepiano / No Audience present

16 november 2020 | 17.00 uur | Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg, Amsterdam
Deel dit bericht:

Joseph Bologne Chevalier de Saint-George (Guadeloupe  1745 – Parijs 1799) bijgenaamd De zwarte Mozart, was een Franse componist, violist en befaamd schermer. Saint-George was van Frans-Afrikaanse afkomst. Zijn moeder was een slavin, zijn vader de Fransman George de Bologne Saint-George, eigenaar van een plantage. Zijn vader bracht hem op 10-jarige leeftijd naar Frankrijk.

Programma:

L. van Beethoven – 12 Variations on ‘Ein Mädchen oder Weibchen’, Op.66
J. M. Dreyer – Sonata for fortepiano and cello in A Major, No. 4 from Six Sonates Concertants pour le Clavecin ou le Forte Piano et Violoncelle.

With Mirelys:

Joseph Boulogne, le Chevalier de Saint-Georges – Sonata I
Pour le Clavecin ou Forté Piano avec Accompagnement de Violon Obligé

Beethoven – Romance in F Major, Op. 50 No. 2

Pablo Sarasate – Romanza Andaluza from Spanish Dances, Op. 22

Jose White – La Bella Cubana

Instrumenten:

Artem speelt op de Zahler fortepiano 1805 (bruikleen van Gijs Wilderom) en op de Streicher 1867.
Mirelys bespeelt een viool uit de collectie van de Foundation Concertgebouworkest: een F. Gagliano gebouwd in Napels in 1778.

Informatie voor de bezoeker: tgv coronaregels is dit concert helaas zonder publiek

Ticket

Uw kaartje à € 25 is inclusief een plek bij de live opname van het concert, een drankje & kosteloos link voor de online-uitzending van het door u bijgewoonde concert te bekijken

Met uw ticketaankoop steunt u de musici in deze moeilijke tijd, nu er zoveel concertzaken gesloten zijn, maar niet het LMA.!

 

Het live concert bijwonen 

De concerten in het kader van het Geelvinck Early Piano Festival 2020 hebben een ander format dan u gewend bent. Alle concerten worden opgenomen, wat met zich meebrengt dat de daarbij behorende apparatuur deel van de setting zal zijn. De opnames worden op een later (spoedig) moment via Vimeo uitgezonden. De uitzenddatum maken wij bekend op onze website, in onze Geelvinck Nieuwsbrief en op onze social media.
Door uw aanwezigheid stemt u in met de mogelijkheid dat u in beeld komt. In verband met de opname verzoeken wij u OP TIJD aanwezig te zijn. Advies niet later dan: 16.45 uur.

 

Corona-maatregelen

Het Luther Museum houdt zich aan de door de overheid opgelegde beperkende maatregelen om het gevaar van Covid-19 verspreiding te beperken. Het aantal bezoekers aan het museum en de concerten is zeer beperkt. Er geldt een bezoekersprotocol met aanwijzingen, waarvan wij u verzoeken deze goed in acht te nemen. Mondkapje dragen is vanzelfsprekend en doet u pas af wanneer u gezeten bent. Wij (het Luther- en Geelvinckteam) wensen u een plezierig bezoek.

Voor meer informatie, klik heer

 

Information for the visitor: due to extra corona rules, this concert will be without audience

Ticket

Your ticket includes a place at the live recording of the concert, a free drink & free entry to the online festival episodes relating to this concert

Your ticket purchase is a great support for the musicians, now concert venues are closing their doors, but not the LMA!

 

Attending the live concert

The festival concerts will have another format than you are used to. All concerts of the Geelvinck Early Piano Festival 2020 will be recorded, which means that the necessary equipments is part of the scene. The recordings will be broadcasted on Vimeo at a later (soon) moment. We will announce the broadcast date on our website, in our Geelvinck Newsletter and on our social media. Please note that the format of the concert may be altered to fit with our accompanying podcasts.

By your presence, you agree to the possibility that you will be shown. In connection with the admission, we request that you be present ON TIME. Advice no later than: 4.45 pm.

 

Corona measures

The Luther Museum adheres to government-imposed restrictions to limit the danger of Covid-19 spread. The number of visitors to the museum and the concerts is very limited. There is a visitor protocol with instructions, which we ask you to carefully observe. Wearing a face mask is essential and should not be removed until you are seated. We (the Luther and Geelvinck team) wish you a pleasant visit.

For more information, click here

 

Videostream – Geelvinck Festival Online!

Onze online festival zal plaatsvinden in december 2020! informatie over de online videostream volgt binnenkort.

Our online festival is launching in December 2020! Information about watching the videostream online will be available soonLocatie

Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg

Luther Museum in de Wittenberg De Geelvinck Salon heeft een nieuw onderdak gevonden in het gebouw, waar sinds juni  2019 het Luther Museum in is gevestigd, ook bekend als de Wittenberg. Deze naam is een verwijzing naar de stad waar Luther eens zijn stellingen bekend maakte. Het gebouw, dat dateert uit 1772, bevindt zich in de Plantagebuurt, tussen Weesperstraat en Roetersstraat, op de hoek, waar Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Keizersgracht samenkomen. Het adres van het Luther Museum en de kerkzaal is Nieuwe Keizersgracht 570.

The Geelvinck Salon has found a new home in the building, which since June 2019, houses the Luther Museum, also known as the Wittenberg. This name is a reference to the city where Luther once made his theses known. The building, which dates from 1772, is located in the Plantagebuurt between Weesperstraat and Roetersstraat on the corner where Nieuwe Kerkstraat and Nieuwe Keizersgracht meet. The address of the Luther Museum and the church hall is Nieuwe Keizersgracht 570.

Lees verder
Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam