Kasteel Hackfort
Baakseweg 8
7251 RH , Vorden

Kasteel Hackfort

Te midden van uitgestrekte landerijen in de gemeente Vorden, ligt Kasteel Hackfort, eigendom van Natuurmonumenten. Tot het landgoed behoren een kasteel met wandelbos, koetshuis, tuinmanswoning, watermolen en vele boerderijen. De bouw van het kasteel is begonnen in 1367.

Kasteel Hackfort

In 1392 vervangt landdrost Gerrit van Hackfort het huis door een omgrachte toren met een versterkt huis. Een bewogen bouwgeschiedenis volgt. In de loop der eeuwen is het huis zeker acht keer uitgebreid, opgebouwd en verbouwd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt Hackfort door de Spaanse troepen belegerd, geplunderd en vernield. Borchard van Westerholt laat het in 1585 weer opbouwen, nu met twee torens. De laatste ingrijpende wijziging van het complex vindt plaats in 1788. Het poortgebouw en andere bijgebouwen buiten de gracht worden gesloopt en de gracht wordt gedempt. De 16e-eeuwse torens en delen van het huis blijven gehandhaafd.

 

Exterieur

De buitenzijde en de structuur van het huis zijn sinds 1788 grotendeels gelijk gebleven. Het is een rechthoekig gebouw van twee bouwlagen, geheel onderkelderd en met een omlopend schilddak, gedekt met gesmoorde pannen. De twee ronde hoektorens zijn voorzien van helmdaken en opengewerkte lantaarns met weer kleine helmdaken. Bijzonder is de vroeg 17e-eeuwse schoorsteen, samengesteld uit vier ronde schoorsteenpijpen. Alle aangesloten haarden kunnen daardoor tegelijkertijd branden.

Interieur

In het interieur zijn de oudste bouwperioden nog te zien aan de dikke muren, zware balklagen, keldergewelven en houten spantconstructies in de kap. De 14e-eeuwse kruisgewelven in de kelder bleven gespaard bij de verwoesting door de Spaanse troepen. Het interieur heeft in de loop van de 19e eeuw diverse veranderingen ondergaan, onder meer in de centrale hal. Een dubbele trap met houten, wapendragende leeuwen op de hoofdbalusters domineert deze hal. De twee leeuwen uit 1893 houden de wapenschilden van Van Westerholt en van Sloet van Oltruitenborgh vast. In de aangrenzende grote Westerholtzaal is een 19e-eeuwse schouw te bewonderen met in eikenhout uitgesneden wapens van Hendrik Willem van Westerholt en zijn echtgenote Margaretha Elisabeth von Oer.

 

Adres:

Baakseweg 8

7251 RH Vorden